Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennusperinnön suojelun käsitteitä

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se on säilynyt materiaaleiltaan, arkkitehtuuriltaan, tyyliltään, rakennustavaltaan tai käyttötarkoitukseltaan rakennusajankohtansa mukaisena

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se erottuu vastaavista kohteista hyvänä esimerkkinä

KäsiteLuonnos

kohteen ominaisuudet, jotka erottavat sen muista samantapaisista kohteista

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun vastaavia kohteita on rakennettu tai säilynyt vähän tai niitä tunnetaan vain harvoja

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää esimerkiksi käyttöä, rakentamista, korjaamista tai hoitoa eri ajankohtina

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun sitä voidaan pitää jonkin historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä

KäsiteLuonnos

rakennuksen sisäpinnat ja sisätiloihin pysyvästi kiinnitetyt rakenteet tai kalusteet

KäsiteLuonnos

kohteesta muodostettu käsitys, joka perustuu kohteen kulttuurihistoriallisten arvojenAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisten arvojen ja kulttuuristen merkitysten analysointiin sekä sen suhteuttamiseen muihin vastaaviin kohteisiin

KäsiteLuonnos

kulttuuria sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ilmentävä ympäristö

KäsiteLuonnos

kohteen oleellisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus

KäsiteLuonnos

maankäyttöpäätös rakennuksen, rakennelman tai rakennetun alueen suojelemisesta, suojelematta jättämisestä, suojelusta poikkeamisesta, suojelun muuttamisesta tai sen kumoamisesta

KäsiteLuonnos

rakennuksista, rakennelmista ja rakennetuista alueista sekä niiden suhteista toisiinsa ja ympäristöönsä muodostuva kulttuuriympäristöAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuuriympäristö

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa pyritään säilyttämään kulttuurihistoriallisesti merkittävätAvaa uuden ikkunan sivulle kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset, rakennelmat ja rakennetut alueet

KäsiteLuonnos

kulttuuriperinnön osa, joka käsittää rakennukset, rakennelmat ja rakennetut alueet sekä rakentamisen ja suunnittelun periaatteet, historian, tavat, tyylit ja perinteet

KäsiteLuonnos

arkkitehtuurin ilmaisukeinoja käyttäen syntyneet rakennukset ja laajemmat rakennetut kokonaisuudet sekä niitä koskevat suunnitelmat, jotka koetaan taiteellisesti merkitykselliseksi

KäsiteLuonnos

ominaisuus, joka kohteella on silloin, kun se ilmentää ympäristönsä, rakennusajankohtansa tai rakennustyyppinsä tunnusomaisia piirteitä