Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

paikallinen merkittävyys

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c18

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: Kulttuurihistoriallinen arvo ja merkittävyysAvaa uuden ikkunan sivulle Kulttuurihistoriallinen arvo ja merkittävyys
 • Ruotsinkielinen vastine betydelse på lokalplanet esiintyy tässä muodossa rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa (498/2010), mutta vastine ei ole yleisesti käytössä.
 • Tällä käsitteellä viitataan rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa ( 498/2010Avaa uuden ikkunan sivulle 498/2010 ) tarkoitettuun paikalliseen merkittävyyteen. Paikallinen merkittävyys voidaan ymmärtää myös laajempana käsitteenä, jolloin kohteen voi määritellä merkittäväksi myös paikallinen yhteisö tai henkilöt.
 • Kohteen paikallista merkittävyyttä voi arvioida kunta, kuntayhtymä, museoviranomainen, paikallinen museo tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 • Uttrycket betydelse på lokalplanet förekommer i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010), men är inte i allmänt bruk.
 • Med detta begrepp hänvisas till betydelse på lokal nivå enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet ( 498/2010Avaa uuden ikkunan sivulle 498/2010 ). Betydelse på lokal nivå kan också uppfattas som ett vidare begrepp, och då kan också en lokal sammanslutning eller personer bestämma att ett objekt är av betydelse.
 • Ett objekts betydelse på lokal nivå kan bedömas av en kommun, en samkommun, en museimyndighet, ett lokalt museum eller en närings-, trafik- och miljöcentral.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi