Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

inventointi

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c65

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • järjestelmällinen tiedonhankinta määritellyn kohdejoukon tai alueen historiasta, nykytilasta ja tunnusomaisista piirteistä sekä hankitun tiedon kokoaminen, tuottaminen ja tallentaminen sovitulla tavalla
  • systematisk informationsinhämtning om en fastställd objektuppsättnings eller ett områdes historia, nuläge eller kännetecknande drag samt sammanställning, framtagande och lagring av inhämtad information på överenskommet sätt

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi