Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kulttuurihistoriallisen arvon määrittäminen

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c55

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: Arvon määrittäminen ja merkittävyyden arviointiAvaa uuden ikkunan sivulle Arvon määrittäminen ja merkittävyyden arviointi
  • Rakennusten, rakennelmien ja rakennettujen alueiden kulttuurihistoriallista arvoa määriteltäessä tarkastellaan muun muassa niiden historiallisia, rakennushistoriallisia, arkkitehtonisia, rakennusteknisiä, rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia tai maisemallisia arvoja.
  • Kulttuurihistoriallisen arvon määrittämisessä käytetään vakiintuneita kriteereitä. Arvon määrittäminen voi perustua kulttuuriympäristöinventointiin.
  • Fastställandet av byggnaders, konstruktioners och bebyggda områdens kulturhistoriska värde baserar sig bland annat på deras historiska, byggnadshistoriska, arkitektoniska och byggtekniska värden, deras värden med avseende på byggnadskonst och värden i stadsbilden eller i landskapet.
  • Vid fastställandet av det kulturhistoriska värdet används etablerade kriterier. Fastställandet av värdet kan basera sig på en kulturmiljöinventering.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi