Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kulttuurihistoriallinen arvo

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c14

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • ominaisuus, joka ilmentää kohteen kulttuurihistoriallista laatua
 • egenskap som återspeglar ett objekts kulturhistoriska kvalitet

Huomautus

 • Käsitekaavio: Arvon määrittäminen ja merkittävyyden arviointiAvaa uuden ikkunan sivulle Arvon määrittäminen ja merkittävyyden arviointi
 • Kulttuurihistoriallisen arvon voi ymmärtää myös laatumääritelmänä.
 • Arkeologisen kulttuuriperinnönAvaa uuden ikkunan sivulle Arkeologisen kulttuuriperinnön kulttuurihistoriallisia arvoja määriteltäessä tarkastellaan muun muassa sitä, miten hyvin kohteesta saatava arkeologinen tieto kuvaa oman aikakautensa ilmiöitä, vaiheita ja tapahtumia. Kulttuurihistoriallisilla arvoilla on yleensä yhteys kohteen arkeologiseen tai tutkimukselliseen arvoon.
 • Rakennusten, rakennelmien ja rakennettujen alueiden kulttuurihistoriallista arvoa määriteltäessä tarkastellaan muun muassa niiden historiallisia, rakennushistoriallisia, arkkitehtonisia, rakennusteknisiä, rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia tai maisemallisia arvoja.
 • Kulturhistoriskt värde kan också förstås som en kvalitetsdefinition.
 • Definitionen av ett arkeologiskt kulturarvsAvaa uuden ikkunan sivulle arkeologiskt kulturarvs kulturhistoriska värde baserar sig bland annat på hur väl den arkeologiska informationen om objektet beskriver fenomen, skeden och händelser som är typiska för objektets tidsålder. De kulturhistoriska värdena är vanligen förbundna med objektets arkeologiska eller forskningsmässiga värde.
 • Definitionen av byggnaders, konstruktioners och bebyggda områdens kulturhistoriska värde baserar sig bland annat på deras historiska, byggnadshistoriska, arkitektoniska och byggtekniska värden, deras värden med avseende på byggnadskonst och värden i stadsbilden eller i landskapet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi