Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

arkeologinen jäännös

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c60

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • ihmisen toiminnasta jäljelle jäänyt arkeologisesti todennettu rakenne, kerrostuma tai muodostuma, jolla on arkeologista merkitystä
  • arkeologiskt konstaterad struktur, skiktning eller formation som är spår efter mänsklig verksamhet och som har arkeologisk betydelse

Huomautus

  • Käsitekaavio: KenttätyömenetelmätAvaa uuden ikkunan sivulle Kenttätyömenetelmät
  • Arkeologinen jäännös voi olla myös luonnonmuodostuma, johon liittyy asiakirjalähteitä, erityistä nimistöä, tarinoita, tapoja tai muistoja.
  • En arkeologisk lämning kan också vara en naturformation till vilken dokumentkällor, ett särskilt namnbestånd, berättelser, sedvänjor eller minnen är förbundna.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi