Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Valtionavustustoiminnan sanasto, 2. laajennettu laitos

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

arviointialueeltaAvaa uuden ikkunan sivulle arviointialueelta täsmennetty kohde, joka valitaan arvioitavaksi

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jossa tuotetaan laadullinen tulkinta kohteesta

KäsiteVoimassa oleva

arvioinnin tarkoituksenAvaa uuden ikkunan sivulle arvioinnin tarkoituksen kannalta olennainen yhteen kuuluvien asioiden kokonaisuus tai aihealue

KäsiteVoimassa oleva

arvioinnilleAvaa uuden ikkunan sivulle arvioinnille määritetyt keskeiset rajaukset ja menettelytavat

KäsiteVoimassa oleva

kriteeri, jonka avulla tulkitaan ja arvotetaan arvioinnin kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle arvioinnin kohteen tilaa koskevia tietoja suhteessa yhteen tai useampaan arviointiperusteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle arviointiperusteeseen tai vertailtaviin kohteisiin

KäsiteVoimassa oleva

asia, jonka perusteella yhtä tai useampaa arvioinnin kohdettaAvaa uuden ikkunan sivulle arvioinnin kohdetta tarkastellaan

KäsiteVoimassa oleva

se, millaisilla toimenpiteillä arviointiprosessiAvaa uuden ikkunan sivulle arviointiprosessi toteutetaan sekä mitkä tahot osallistuvat arviointiprosessiin sen eri vaiheissa ja missä rooleissa ne osallistuvat

KäsiteVoimassa oleva

arvioinnin kohteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle arvioinnin kohteeseen liittyvä yksittäinen tieto, joka on valittu analysoitavaksi ja tulkittavaksi

KäsiteVoimassa oleva

kiistämätön, eheä ja todistusvoimainen, tietyn ajankohdan mukainen tietojoukko

KäsiteVoimassa oleva

kustannusAvaa uuden ikkunan sivulle kustannus, joka aiheutuu valtionavustuksellaAvaa uuden ikkunan sivulle valtionavustuksella rahoitettavaksi tarkoitetusta toiminnasta tai hankkeestaAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeesta mutta joka ei ole valtionavustuksen ehtojen mukainen

KäsiteVoimassa oleva

valtionavustusAvaa uuden ikkunan sivulle valtionavustus, joka voidaan myöntää erityistä tarkoitusta varten

KäsiteVoimassa oleva

muutosAvaa uuden ikkunan sivulle muutos, joka arvioidaan kielteiseksi

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen tai muun toimivaltaisen toimijan ratkaistavaksi annettu tai otettu asia, joka käsitellään hallinnollisessa menettelyssä

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jossa viranomainen tai muu toimivaltainen toimija valmistelee vireille tullutta hallintoasiaaAvaa uuden ikkunan sivulle hallintoasiaa sen ratkaisemista varten

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen tai muun toimivaltaisen toimijan hallintoasiassa antama päätösAvaa uuden ikkunan sivulle hallintoasiassa antama päätös, joka koskee päätöksen kohteena olevan asianosaisen oikeutta, etua tai velvollisuutta

KäsiteVoimassa oleva

ajallisesti rajattu, kertaluonteinen toiminnan kokonaisuus, jolle on määritetty yksi tai useampia tavoitteitaAvaa uuden ikkunan sivulle tavoitteita

KäsiteVoimassa oleva

resurssinAvaa uuden ikkunan sivulle resurssin vastikkeellinen hankkiminen

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jolla hankettaAvaa uuden ikkunan sivulle hanketta johdetaan, seurataan ja ohjataan sen tavoitteidenAvaa uuden ikkunan sivulle tavoitteiden saavuttamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jossa hankkeen hallinnoijaAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeen hallinnoija toisaalta päättää hankkeessaAvaa uuden ikkunan sivulle hankkeessa mahdollisesti tarvittavista ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä ja toisaalta ennakoi tulevaisuutta ja sitä, mihin suuntaan hanketta kannattaa kehittää