Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

järjestelmän tuottama tieto sanoman lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta tai tapahtuman ajankohdasta

KäsiteLuonnos

tietyn rakenteen mukainen tietokokonaisuus, joka siirretään osapuolten välillä

KäsiteLuonnos

sanoma, jolla viranomainen tilaa rekisteristä tietoja tietyillä poimintaehdoilla

KäsiteLuonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on koronmääräytymisjakson ajan sama kaikissa maksuerissä, mutta koron ja lyhennyksen summa vaihtelee koronmääräytymisjaksoittain

KäsiteLuonnos

tunnistetietojen poistaminen tai muuntaminen peruuttamattomasti siten, että toimijoiden tunnistaminen ei ole mahdollista

KäsiteLuonnos

asuinhuoneiston, asuinkiinteistön tai asuinrakennuksen hankintaa tai peruskorjausta varten myönnettävä kuluttajaluotto

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on muissa maksuerissä pienempi kuin viimeisessä maksuerässä

KäsiteLuonnos

tulorekisteristä saatujen tietojen pohjalta laskettu bruttotulo luottokelpoisuuden arviointia varten riittävällä tarkkuudella

KäsiteLuonnos

lyhennystapa, jossa laina-aikana maksetaan vain korkoa ja jossa koko pääoma maksetaan takaisin, kun laina erääntyy

KäsiteLuonnos

luotonantajan vaatimus, jonka mukaan luotonsaajan on maksettava koko jäljellä oleva luotto kerralla

KäsiteLuonnos

euroalueen rahoitusmarkkinoiden viitekorko, jonka arvon Euroopan rahamarkkinainstituutti määrittää

KäsiteLuonnos

tiedot, jotka yksilöivät henkilön ja tämän mahdollisen toiminnan yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ts. toiminimiyrittäjänä)

KäsiteLuonnos

henkilön tai muun yksityisen toimijan antama takaus

KäsiteLuonnos

vakuus, joka koostuu kolmannen osapuolen lupauksesta vastata velallisen velasta velkojalle

KäsiteLuonnos

kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävä kulutusluotto

KäsiteLuonnos

luoton tietojen ilmoittamiseen velvoitetun toimijan pyyntö saada tietojen ilmoittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet ja ohjeet

KäsiteLuonnos

luotonantajan lakisääteinen velvollisuus ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle luoton tietojen ilmoittajaksi

KäsiteLuonnos

luotonantajan lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot rekisteriin

KäsiteLuonnos

omaisuus, joka muodostuu siirrettävissä olevista esineistä sekä osakkeista ja velkakirjoista

KäsiteLuonnos

kuluttajaluotto, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti kuluttajan käytettävissä yhdellä, jatkuvasti voimassa olevalla luottopäätöksellä

KäsiteLuonnos

rahamäärä, jonka luotonsaaja on tiettynä ajanhetkenä käyttänyt luotosta

KäsiteLuonnos

rahamäärä, jonka luotonantaja on siirtänyt luotonsaajan tilille yhdessä tai useammassa erässä

KäsiteLuonnos

kuluttajaluotto, jossa luottopäätöksen mukainen luoton määrä on kuluttajan käytettävissä yhden kerran

KäsiteLuonnos

korko, joka määritellään luotonantajan ja luotonsaajan tekemässä luottosopimuksessa samansuuruiseksi tietyksi ajaksi

KäsiteLuonnos

lyhennystapa, jossa koron ja lyhennyksen summa on sama kaikkien koronmääräytymisjaksojen kaikissa maksuerissä

KäsiteLuonnos

luotonantajan ja luotonsaajan sopima ajanjakso, jonka ajan kiinteä korko pysyy samansuuruisena

KäsiteLuonnos

korko, joka koostuu eri perustein määräytyvistä arvoista

KäsiteLuonnos

tiettyyn käyttötarkoitukseen laadittu rajattu kokonaisuus, joka muodostuu koodeista ja niiden selitteistä

KäsiteLuonnos

prosenttimääräinen korvaus, joka maksetaan oikeudesta käyttää toisen pääomaa

KäsiteLuonnos

korkosuojaus, joka määrittää ylärajan, jota suurempaa viitekorkoa ei ylimenevältä osalta huomioida pääoman korossa

KäsiteLuonnos

korkosuojaus, joka määrittää ylä- ja alarajan, joista poikkeavaa viitekorkoa ei yli- tai alimenevältä osalta huomioida pääoman korossa

KäsiteLuonnos

vaihtuvan koron nousua rajoittava järjestely

KäsiteLuonnos

ajanjakso, jonka ajan pääoman korko pysyy samana

KäsiteLuonnos

yksityishenkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten

KäsiteLuonnos

luotto, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle

KäsiteLuonnos

tilanne, jossa henkilöllä on suurten lainanhoitokustannusten vuoksi vaikeuksia maksaa elämisen ja asumisen peruskustannuksia

KäsiteLuonnos

luotto, johon sovelletaan kuluttajansuojalakia

KäsiteLuonnos

kulutukseen myönnettävä kuluttajaluotto

KäsiteLuonnos

sanoma, jolla lähettäjä kysyy tietoja rekisteristä

KäsiteLuonnos

vastaussanoma, jonka rekisteri muodostaa aineiston käsittelystä

KäsiteLuonnos

sääntö, jonka mukaisesti rekisteriin vastaanotettu tai rekisteristä lähtevä tieto tarkistetaan ennen tiedon tallentamista tai käsittelyn etenemistä

KäsiteLuonnos

lupa hyödyntää tietojärjestelmää tai sen tietoja

KäsiteLuonnos

käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraus

KäsiteLuonnos

muutos olemassaolevan luottosopimuksen ehtoihin

KäsiteLuonnos

luotosta luotonottajalle aiheutuneiden kustannusten maksaminen