Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kuluttajan ylivelkaantuminen

Käsite · Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/luottorekisteri/concept-4000

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • tilanne, jossa henkilöllä on suurten lainanhoitokustannusten vuoksi vaikeuksia maksaa elämisen ja asumisen peruskustannuksia
  • situation där en person på grund av höga låneskötselkostnader har svårigheter att betala grundläggande levnads- och boendekostnader
  • circumstances involving a person’s difficulty to cover their basic living expenses and accommodation because of high servicing costs

Huomautus

  • Ylivelkaantuminen voidaan määritellä subjektiivisesti tai objektiivisesti. Subjektiivinen ylivelkaantuminen tarkoittaa henkilön omaa kokemusta siitä, että hänellä on vaikeuksia maksaa laskuja tai velkoja. Objektiivisen määritelmän mittarina voidaan pitää esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä.
  • Överskuldsättning kan definieras ur en subjektiv eller objektiv synvinkel. Med subjektiv överskuldsättning avses att personen själv upplever att hen har svårigheter att betala sina räkningar eller skulder. Anteckningar om betalningsstörningar kan exempelvis betraktas som en indikator för den objektiva definitionen.
  • There are both subjective and objective ways to define excessive debt. Subjective approach refers to the natural person’s own understanding of the difficulty to pay various bills or loans. Objective approach may be based on whether the natural person has any defaults i.e. bad credit entries on file.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Verohallinto
Luotu
Muokattu viimeksi