Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

anonymisointi

Käsite · Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/luottorekisteri/concept-3035

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • tunnistetietojen poistaminen tai muuntaminen peruuttamattomasti siten, että toimijoiden tunnistaminen ei ole mahdollista
 • permanent radering eller ändring av identifikationsuppgifter så att det inte är möjligt att känna igen aktörerna
 • removal or alteration of identification information; the purpose is to conceal the identity of the parties involved

Huomautus

 • Tiedot voidaan anonymisoida esimerkiksi karkeistamalla tiedot yleiselle tasolle (aggregointi) tai muuttamalla ne tilastolliseen muotoon siten, etteivät henkilöä koskevat tiedot ole enää tunnistettavassa muodossa. Anonymisointi on peruuttamaton, eli tietoja ei voi palauttaa alkuperäisiksi.
 • Positiivisesta luottotietorekisteristä viranomaisille luovutettavista tiedoista anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan yleensä kaikkien luonnollisten henkilöiden tunnistetiedot. Menetelmä valitaan viranomaisen tiedonsaantioikeuden ja tietojen käyttötarkoituksen mukaan.
 • Uppgifterna kan anonymiseras exempelvis genom att förgrova uppgifterna till en allmän nivå (aggregering av data) eller genom att omvandla uppgifterna till statistik form så att uppgifterna som gäller en enskild inte längre kan identifieras. Anonymiseringen är oåterkallelig, dvs. uppgifterna kan inte återknytas till ursprunglig form.
 • Av uppgifterna som lämnas ut till myndigheter ur det positiva kreditupplysningsregistret anonymiseras eller pseudonymiseras i allmänhet alla fysiska personers identifikationsuppgifter. Metoden väljs enligt myndighetens rätt att få uppgifter och uppgifternas användningsändamål.
 • One way to anonymise data is to send it out as aggregate, generic data, another way is to send it out in the form of statistics; both methods make it impossible to read any specific records on a person. The records that were anonymised can no longer be reverted to their original, specific format.
 • The Positive credit register normally anonymises or pseudonymises all its identification information on private individuals before sending information to public authorities. The method for carrying this out depends on how the public authority’s legal mandate to receive information is defined, and on the information’s purpose of use.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Verohallinto
Luotu
Muokattu viimeksi