Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kotoutumisen edistäminen

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c2

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Ei suositettava synonyymi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kotoutumisen edistäminen ja palvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumisen edistäminen ja palvelut
  • Kotoutumisen edistämiseksi laaditaan sekä kuntatason että kansallisen tason toimenpideohjelmia. Kuntatason ohjelman voi laatia yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä. Kansallisen tason ohjelma edellyttää valtioneuvoston hyväksyntää.
  • Kotoutumista edistetään usein eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen monialaisena yhteistyönä, ja tähän tarkoitukseen tarjotaan erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.
  • Termiä kotouttaminen ei suositella käytettäväksi, koska termin voi tulkita niin, että maahanmuuttajaAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttaja on vain toiminnan kohde eikä hänellä ole aktiivista omaa roolia kotoutumisessa.
  • Handlingsprogram utarbetas såväl på kommunal som riksnivå för främjande av integrationen. På kommunal nivå kan program utarbetas av en enskild kommun eller av flera kommuner tillsammans. Ett program på riksnivå kräver statsrådets godkännande.
  • Integration främjas ofta genom sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter på olika förvaltningsområden och andra aktörer, och olika informations-, rådgivnings- och handledningstjänster erbjuds för syftet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi