Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

maahanmuuttaja

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c31

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaaviot: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit ja OleskeluoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle Oleskeluoikeus
 • Ruotsinkielistä termiä invandrad voi käyttää invandrare-termin tilalla. Termiä invandrare käytetään erityisesti säädöksissä, mutta termillä katsotaan olevan negatiivinen sävy. Ruotsinruotsissa käytetään myös termiä nyanlända invandrare lainsäädännössä.
 • Vrt. myös turvapaikanhakijaAvaa uuden ikkunan sivulle turvapaikanhakija.
 • Termejä ei tule käyttää viitattaessa henkilöihin, joiden oletetaan olevan maahanmuuttajia esimerkiksi nimensä, ulkonäkönsä tai äidinkielensä perusteella tai henkilöihin, joille maahanmuuttajuus ei ole olennainen osa identiteettiä esimerkiksi siksi, että muutosta on kulunut pitkä aika.
 • Termejä tulee käyttää vain sellaisissa tilanteissa, joissa termillä on selittävää arvoa (esimerkiksi tilastoissa). Monissa tilanteissa esimerkiksi henkilön asuinpaikka tai ammatti voi olla merkittävämpi kuin se, onko hän muuttanut maahan.
 • Termen invandrad är ett alternativ till invandrare. Termen invandrare används särskilt i författningar men tycks ha en viss negativ klang. I Sverige används också termen nyanlända invandrare i lagstiftningen.
 • Jfr också asylsökandeAvaa uuden ikkunan sivulle asylsökande.
 • Termerna ska inte användas för att åsyfta personer som antas vara invandrare exempelvis på grund av sitt namn, sitt utseende eller sitt modersmål eller personer för vilka invandrarskapet inte är en viktig del av identiteten till exempel för att invandringen skett för länge sedan.
 • Termerna ska enbart användas i sammanhang där de har förklaringsvärde (till exempel i statistik). I många sammanhang kan en persons bostadsort eller yrke vara viktigare än huruvida personen invandrat till landet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi