Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

oleskeluoikeus

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

 • ulkomaalaislakiin perustuva oikeus oleskella Suomessa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten
 • rätt baserad på utlänningslagen att vistas i Finland i något annat syfte än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse

Huomautus

 • Käsitekaaviot: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit ja OleskeluoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle Oleskeluoikeus
 • Eri laeissa esitetään erilaisia rajoituksia sille, ketkä katsotaan perheenjäseniksi. Oleskeluoikeuden kohdalla noudatetaan ulkomaalaislakia, jonka mukaan perheenjäseneksi katsotaan Suomessa asuvan henkilön avio- tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö, tämän avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli on, tai Suomessa asuvan alaikäisen lapsen huoltaja.
 • Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisten tulee rekisteröityä oleskeluoikeutta varten. Muille kuin Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisille voidaan myöntää ulkomaalaislain mukainen oleskelulupaAvaa uuden ikkunan sivulle oleskelulupa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. Oleskelulupa todistetaan oleskelulupakortilla tai Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenten (jotka eivät itse ole Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisia) tapauksessa oleskelukortillaAvaa uuden ikkunan sivulle oleskelukortilla.
 • Oleskeluoikeudesta Suomessa säädetään ulkomaalaislaissa ( 301/2004Avaa uuden ikkunan sivulle 301/2004).
 • Olika begränsningar fastställs i olika lagar om vem som betraktas som familjemedlem. I fråga om uppehållsrätten gäller utlänningslagen, enligt vilken som familjemedlemmar ska anses vara maken, sambon eller den registrerade partnern till en i Finland bosatt person eller ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare den i Finland bosatta personen eller dennes make, sambo eller registrerade partner är, eller vårdnadshavaren till ett i Finland bosatt minderårigt barn.
 • En medborgare i Norden, Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz ska registrera sig för att ha uppehållsrätt. Andra än medborgare i Norden, Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz kan beviljas uppehållsrätt enligt utlänningslagen för vistelse i något annat syfte än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse. Uppehållstillståndet styrks med uppehållstillståndskort eller, i fråga om familjemedlemmar till medborgare i Norden, Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz, med uppehållskortAvaa uuden ikkunan sivulle uppehållskort.
 • Om uppehållsrätt i Finland föreskrivs i utlänningslagen ( 301/2004Avaa uuden ikkunan sivulle 301/2004).

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  Luotu
  20.1.2023, 11.42
  Muokattu viimeksi
  20.1.2023, 11.42
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c41