Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

oleskelulupa

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c43

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • lupa, jonka perusteella muulla kuin Pohjoismaiden, Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisella on oikeus oleskella Suomessa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten
  • tillstånd som ger andra än medborgare i Norden, Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz rätt att i något annat syfte än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse vistas i landet

Huomautus

  • Käsitekaavio: OleskeluoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle Oleskeluoikeus
  • Oleskelulupakortti on todistus oleskeluluvasta, mutta se ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.
  • Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Se voidaan myöntää esimerkiksi työnteon, elinkeinonharjoittamisen, opiskelun, kansainvälisen suojelun tai perhesiteen perusteella. Oleskelulupa mahdollistaa myös toistuvan maahan saapumisen.
  • Ett uppehållstillståndskort är ett intyg över uppehållstillstånd men är inget officiellt identitetsbevis.
  • Ett uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsat eller permanent. Det kan till exempel beviljas på basis av arbete, näringsidkande, studier, internationellt skydd eller familjeband. Ett uppehållstillstånd gör det också möjligt att upprepade gånger resa in i landet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi