Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

edustaja

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c39

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolitAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumiseen liittyvät henkilöroolit
  • Edustajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja edustamisen toimintamallista säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa ( 746/2011Avaa uuden ikkunan sivulle 746/2011) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ( 1386/2010Avaa uuden ikkunan sivulle 1386/2010).
  • Ilman huoltajaa Suomeen tullut alaikäinen tarvitsee edustajan, joka voi käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa, koska Suomen lainsäädännön lähtökohta on, että alle 18-vuotiaat ovat oikeudellisesti vajaavaltaisia ja tarvitsevat siksi jonkun käyttämään puolestaan huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa viranomaiskäsittelyissä esimerkiksi tuomioistuimissa. Alaikäisellä henkilöllä voi olla rinnakkainen puhevalta edustajan kanssa.
  • Alaikäiselle turvapaikanhakijalle, oleskeluluvanAvaa uuden ikkunan sivulle oleskeluluvan pakolaiskiintiössä saaneelle lapselle sekä tilapäistä suojelua saavalle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle määrätään edustaja, jos lapsi on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. Myös muulle oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja.
  • Om företrädarens behörighet och uppgifter och förfarandena för företrädande föreskrivs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ( 746/2011Avaa uuden ikkunan sivulle 746/2011) och lagen om främjande av integration ( 1386/2010Avaa uuden ikkunan sivulle 1386/2010).
  • En minderårig person som kommit till Finland utan vårdnadshavare behöver en företrädare som kan föra den talan som ankommer på vårdnadshavaren, eftersom utgångspunkten för Finlands lagstiftning är att personer under 18 år är juridiskt omyndiga och därför behöver någon som för den talan som ankommer på vårdnadshavaren i myndighetshandläggning exempelvis i domstol. En minderårig person kan ha en med företrädaren parallell rätt att föra talan.
  • Minderåriga asylsökande, barn som fått uppehållstillståndAvaa uuden ikkunan sivulle uppehållstillstånd inom flyktingkvoten och barn som blivit offer för människohandel och får tillfälligt skydd förordnas en företrädare om barnet befinner sig i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Också andra barn som fått uppehållstillstånd och befinner sig i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare kan förordnas en företrädare.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Luotu
Muokattu viimeksi