Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

salassa pidettävä asiakirja

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-2012

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • viranomaisen asiakirja, joka on julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetty salassa pidettäväksi tai jonka viranomainen on lain nojalla määrännyt salassa pidettäväksi tai asiakirja, joka sisältää
  tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus
 • en myndighetshandling som enligt offentlighetslagen eller någon annan lag ska sekretessbeläggas eller som en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att ska vara sekretessbelagd, eller en handling som innehåller uppgifter för vilka tystnadsplikt föreskrivs genom lag
 • An official document that is subject to secrecy laid down in the Act on the Openness of Government Activities or other acts or which an authority has decreed as secret on the basis
  of law, or a document that contains information on which secrecy is required by law

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi