Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

viranomaisen asiakirja

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-1014

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • viranomaisen hallussa oleva asiakirja, jonka viranomainen tai sen palveluksessa
  oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten
  tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa
 • en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av någon som är anställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter
 • a document in the possession of an authority and prepared by an authority or a person in the service of an authority, or a document delivered to an authority for the consideration of a matter or otherwise in connection with a matter within the competence or duties of the authority

Huomautus

 • Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävänsuorittamista varten.
  JulkL:n 5 §:n 3–5 momentissa säädetään siitä, mitä asiakirjoja ei ole pidettävä viranomaisen asiakirjana sekä siitä, miten lakia sovelletaan esimerkiksi viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin.
 • En handling anses ha blivit upprättad av en myndighet även när den har upprättats på uppdrag av myndigheten. En handling anses ha inkommit till en myndighet även när den har inkommit till den som är verksam på uppdrag av myndigheten eller i övrigt för myndighetens räkning, för att denne ska kunna utföra sitt uppdrag.
 • A document is deemed to be prepared by an authority if it has been commissioned by the authority; and a document is deemed to have been delivered to an authority if it has been given to a person commissioned by the authority or otherwise acting on its behalf for the performance of the commission.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi