Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kotoutumiskoulutus

Käsite · Kotoutumisen sanasto · Luonnos

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: Kotoutumisen edistäminen ja palvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Kotoutumisen edistäminen ja palvelut
 • Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena.
 • Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että henkilö saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon. Tätä varten oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalleAvaa uuden ikkunan sivulle maahanmuuttajalle voidaan antaa luku- ja kirjoitustaidon koulutustaAvaa uuden ikkunan sivulle luku- ja kirjoitustaidon koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen lukutaitovaiheessa tai vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa.
 • Kotoutumiskoulutuksena annetaan 1) suomen tai ruotsin kielen opetusta; 2) ammatillisten ja muiden työelämässä tarvittavien valmiuksien opetusta, ammatillista suunnittelua ja ohjausta jatko-opintoihin, työllistymistä edistäviin palveluihin tai työmarkkinoille; 3) muuta opetusta, joka edistää yhteiskunnallisia valmiuksia. Kotoutumiskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen laatimia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.
 • Integrationsutbildningen genomförs i regel som arbetskraftsutbildning.
 • Det språkliga målet i integrationsutbildningen är att invandraren ska få fungerande elementära språkfärdigheter i finska eller svenska. För detta syfte kan en invandrareAvaa uuden ikkunan sivulle invandrare som passerat läropliktsåldern ges utbildning i läs- och skrivkunnighetAvaa uuden ikkunan sivulle utbildning i läs- och skrivkunnighet i läskunnighetsskedet i den grundläggande utbildningen för personer som passerat läropliktsåldern eller inom utbildning i grundläggande litteracitet inom det fria bildningsarbetet.
 • Som integrationsutbildning ges 1) undervisning i finska eller svenska, 2) undervisning i yrkesmässiga och andra färdigheter som behövs i arbetslivet, yrkesplanering och yrkesvägledning för fortsatta studier, sysselsättningsfrämjande tjänster eller arbetsmarknaden samt 3) annan undervisning som främjar samhällsfärdigheter. Vid integrationsutbildning följs grunderna i Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildningen.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  Luotu
  20.1.2023, 11.42
  Muokattu viimeksi
  20.1.2023, 11.42
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/2fc99c20/c12