Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurisanasto v 1.0

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

ulkoinen tai sisäinen vaikutin, joka motivoi organisaatiota toteuttamaan muutoksia

KäsiteVoimassa oleva

valitun kohteen rakenne järjestetyssä muodossa

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso

KäsiteVoimassa oleva

arkkitehtuuria kuvaavan mallin looginen ja toteutusriippumaton rakenneosa

KäsiteVoimassa oleva

tunnistettuun tarpeeseen tehty, valitun kohteen arkkitehtuurin kuvaus

KäsiteVoimassa oleva

arkkitehtuuria ohjaava yleinen suuntaviiva tai toimintatapa

KäsiteVoimassa oleva

organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden rakenne ja kyseisen rakenteen kuvaus, jota käytetään toiminnan kehittämisessä

KäsiteVoimassa oleva

menetelmä, jolla hallitaan kokonaisuuksia rakenteisessa ja järjestelmällisessä muodossa siten, että nykytilaa, tavoitetilaa ja muutoksia ymmärretään ja niitä voidaan hallita ajantasaisen tiedon pohjalta

KäsiteVoimassa oleva

joukko ominaisuuksia ja resursseja, jotka mahdollistavat tarkoituksenmukaisen tekemisen

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää toiminnalliset rakenteet ja niiden väliset suhteet

KäsiteVoimassa oleva

malli suunnitellusta tai toteutettavasta liiketoiminnasta, joka tuottaa asiakkaan tarvitseman hyödykkeen

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, jota tarjotaan liiketoimintamallin mukaisesti asiakkaan tarpeeseen

KäsiteVoimassa oleva

sovittu kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen malli

KäsiteVoimassa oleva

ulkoinen tai sisäinen vaikutin, joka motivoi organisaatiota toteuttamaan muutoksia

KäsiteVoimassa oleva

määritelty menetelmä tai käytäntö, joka mahdollistaa tiedon välittämisen ja siirtämisen

KäsiteVoimassa oleva

mahdollisesti uudelleen käytettävissä oleva osa, joka voidaan yhdistää muihin rakenneosiin arkkitehtuurien tai ratkaisujen tuottamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

arkkitehtuurin rakenneosan toteuttamiseksi tuotettu fyysinen tai toteutuskohtainen rakenneosa

KäsiteVoimassa oleva

voimavara, jota tarvitaan toiminnan järjestämisessä

KäsiteVoimassa oleva

arkkitehtuuri, jolla on tai voi olla vaikutusta toiseen arkkitehtuuriin

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää teknologiariippumattomasti automaattisen tietojenkäsittelyn

KäsiteVoimassa oleva

rakenteinen ja korvattavissa oleva joukko loogisesti yhteen kuuluvia automaattisen tietojenkäsittelyn toiminnallisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, joka tarjoaa toiminnan tarvitseman automaattisen tietojenkäsittelyn

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää teknologiat ja niiden toiminnan

KäsiteVoimassa oleva

palvelu, joka tarjoaa tarvittavat teknologiatoiminnot

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää tiedot ja niiden keskinäiset suhteet eri tarkkuustasoilla

KäsiteVoimassa oleva

tietojen, palvelujen ja toimintojen muodostama kokonaisuus

KäsiteVoimassa oleva

ks. liiketoiminta-arkkitehtuuri

KäsiteVoimassa oleva

arkkitehtuuri, joka ohjaa toista arkkitehtuuria