Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurisanasto v 0.9

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

valitun kohteen rakenne järjestetyssä muodossa

KäsiteLuonnos

kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso

KäsiteLuonnos

arkkitehtuuria kuvaavan mallin looginen ja toteutusriippumaton rakenneosa

KäsiteLuonnos

tunnistettuun tarpeeseen tehty, valitun kohteen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus

KäsiteLuonnos

arkkitehtuuria koskeva pitkäikäiseksi ja harvoin muuttuvaksi tarkoitettu yleinen suuntaviiva tai toimintatapa

KäsiteLuonnos

organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden rakenne ja kyseisen rakenteen kuvaus, jota käytetään toiminnan kehittämisessä

KäsiteLuonnos

menetelmä, jolla hallitaan kokonaisuuksia rakenteisessa ja järjestelmällisessä muodossa siten, että nykytilaa, tavoitetilaa ja muutoksia ymmärretään ja niitä voidaan hallita ajantasaisen tiedon pohjalta

KäsiteLuonnos

joukko ominaisuuksia ja resursseja, jotka mahdollistavat jonkin asian tekemisen

KäsiteLuonnos

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää toiminnalliset rakenteet ja niiden väliset suhteet teknologiariippumattomalla tavalla

KäsiteLuonnos

näkemys tai kuvaus liiketoimintaan osallistuvista tahoista ja niiden roolista arvon tuottamisessa

KäsiteLuonnos

palvelu, jonka toimintayksikkö liiketoimintamallin mukaisesti tarjoaa asiakkaan tarpeeseen

KäsiteLuonnos

sovittu arkkitehtuurin kuvaamisen malli

KäsiteLuonnos

ulkoinen tai sisäinen vaikutin, joka motivoi organisaatiota toteuttamaan muutoksia

KäsiteLuonnos

määritelty menetelmä tai käytäntö, jonka mukaisesti on mahdollista toteuttaa palvelun tarjoaminen tai tiedon välittäminen ja siirtäminen

KäsiteLuonnos

uudelleen käytettävissä oleva osa, joka voidaan yhdistää muihin rakenneosiin arkkitehtuurien ja ratkaisujen tuottamiseksi

KäsiteLuonnos

arkkitehtuurin rakenneosan (ABB) toteuttamiseksi tuotettu fyysinen tai toteutuskohtainen rakenneosa

KäsiteLuonnos

aineellinen tai aineeton voimavara, jota organisaatio tai yksilö voi hyödyntää

KäsiteLuonnos

arkkitehtuuri, jolla on tai voi olla vaikutusta toiseen arkkitehtuuriin

KäsiteLuonnos

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää teknologiariippumattomasti automaattisen tietojenkäsittelyn

KäsiteLuonnos

rakenteinen ja korvattavissa oleva joukko loogisesti yhteen kuuluvia automaattisen tietojenkäsittelyn toiminnallisuuksia

KäsiteLuonnos

palvelu, joka tarjoaa toiminnan tarvitseman automaattisen tietojenkäsittelyn

KäsiteLuonnos

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää teknologiainfrastruktuurin ja sen toiminnan

KäsiteLuonnos

palvelu, joka tarjoaa tarvittavat teknologiatoiminnot

KäsiteLuonnos

kokonaisarkkitehtuurin osa, joka käsittää käsitteet ja tiedot sekä niiden rakenteet ja suhteet

KäsiteLuonnos

tietojen, palvelujen ja toimintojen muodostama kokonaisuus

KäsiteLuonnos

ks. liiketoiminta-arkkitehtuuri

KäsiteLuonnos

arkkitehtuuri, joka ohjaa toista arkkitehtuuria