Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ehdollinen korvattavuus

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c241

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: LääkkeetAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkkeet
 • Ehdollista korvattavuutta koskevan päätöksen osana on lääkkeiden hintalautakunnan ja myyntiluvan haltijan keskinäinen sopimus, jossa on määritelty valmisteen terveyshyötyihin, kustannusvaikuttavuuteen, kustannuksiin tai muuhun vastaavaan tekijään liittyvän epävarmuuden vastuunjaosta sekä sopimuksen toteutumisen seurannasta ja ehdollisen korvattavuuden päättymisen vaikutuksista. Jos myyntiluvan haltijalla on sopimuksessa määritelty palautusmaksuvelvollisuus, palautusmaksuAvaa uuden ikkunan sivulle palautusmaksu maksetaan sopimuksessa määriteltyjen perusteiden mukaisesti Kelan sairausvakuutusrahastolle.
 • Ehdollinen korvattavuus voidaan myöntää esimerkiksi harvinaisien sairauksien hoitoonAvaa uuden ikkunan sivulle hoitoon tarkoitetuille lääkevalmisteille. Tavoitteena on saada uusia lääkkeitäAvaa uuden ikkunan sivulle lääkkeitä niitä tarvitseville ja toisaalta parantaa viranomaisten mahdollisuutta hallita uusien lääkkeiden käyttöönottoon liittyvää epävarmuutta.
 • Lääkkeiden hintalautakunta voi hyväksyä erityisestä syystä korvattavuuden ja tukkuhinnan ehdollisena myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle, jolle on haettu korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista.
 • En del av beslutet om villkorlig ersättning utgörs av en överenskommelse mellan läkemedelsprisnämnden och innehavaren av försäljningstillstånd där ansvarsfördelningen i fråga om osäkerhet som gäller preparatets hälsofördelar, kostnadseffektivitet, kostnader eller andra motsvarande faktorer fastställs samt avtalets uppföljning och verkningarna av att den villkorliga ersättningen upphör fastställs. Om en skyldighet att betala återbetalningsavgiftAvaa uuden ikkunan sivulle återbetalningsavgift har fastställts för innehavaren av försäljningstillstånd i överenskommelsen, ska återbetalningsavgiften betalas till FPA:s sjukförsäkringsfond enligt de grunder som fastställts i överenskommelsen.
 • Villkorlig ersättning kan beviljas till exempel läkemedelspreparat som är avsedda för behandlingAvaa uuden ikkunan sivulle behandling av sällsynta sjukdomar. Målet är att få nya läkemedel (1)Avaa uuden ikkunan sivulle läkemedel (1) för personer som behöver sådana och samtidigt att förbättra myndigheternas möjlighet att bemästra ovissheten kring ibruktagningen av nya läkemedel (1).
 • Läkemedelsprisnämnden kan av särskilda skäl villkorligen godkänna ersättning och partipris för ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd för vilket fastställande av ersättning och ett skäligt partipris har ansökts.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi