Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

täydentävä toimeentulotuki

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c695

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: ToimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle Toimeentulotuki
  • Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää toimeentulotukea erityisesti tuensaajan ja hänen perheensä itsenäisen selviytymisen edellytysten parantamiseksi. Sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää toimeentulotukea, vaikka toimeentulotuen saamisen yleiset taloudelliset edellytykset eivät täyty.
  • Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä huomioitavia erityismenoja ovat tuensaajan tai hänen perheensäAvaa uuden ikkunan sivulle perheensä erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot tarpeellisen suuruisina. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.
  • Saadakseen täydentävää toimeentulotukea tuensaajan on ensin haettava perustoimeentulotukeaAvaa uuden ikkunan sivulle perustoimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan maksaa perustoimeentulotuen lisäksi, mutta täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää, vaikkei tuensaajalle myönnettäisi perustoimeentulotukea.
  • Välfärdsområdets socialväsende kan bevilja kompletterande utkomststöd särskilt för att förbättra stödtagarens och hans eller hennes familjs förutsättningar att klara sig på egen hand. Socialväsendet kan bevilja kompletterande utkomststöd även om de allmänna ekonomiska förutsättningarna för erhållande av utkomststöd inte uppfylls.
  • Sådana särskilda utgifter som beaktas när kompletterande utkomststöd beviljas är utgifter till behövligt belopp på grund av stödtagarens eller hans eller hennes familjsAvaa uuden ikkunan sivulle familjs särskilda behov eller förhållanden. Som särskilda behov eller förhållanden kan anses till exempel långvarigt utkomststöd, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barns hobbyverksamhet.
  • För att få kompletterande utkomststöd ska stödtagaren först ansöka om grundläggande utkomststödAvaa uuden ikkunan sivulle grundläggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan betalas utöver det grundläggande utkomststödet, men kompletterande utkomststöd kan beviljas även om stödtagaren inte beviljas grundläggande utkomststöd.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi