Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

perhe

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c710

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • yhteistaloudessa asuvat vanhemmat ja heidän alaikäiset lapsensa, vanhempi ja hänen alaikäiset lapsensa, puolisotAvaa uuden ikkunan sivulle puolisot tai kaksi henkilöä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa
  • i gemensamt hushåll boende föräldrar och deras minderåriga barn, en förälder och hans eller hennes minderåriga barn, makarAvaa uuden ikkunan sivulle makar eller två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden

Huomautus

  • Käsitekaavio: ToimeentulotukiAvaa uuden ikkunan sivulle Toimeentulotuki
  • Kaikki perheenjäsenet ovat toimeentulotuen saajia alkaen myöntöratkaisun ensimmäisestä maksupäivästä. Toimeentulotuen katsotaan jakautuvan sen saajien kesken kullekin yhtä suurena osuutena, jolleivät olosuhteet muuta osoita.
  • Toimeentulotuesta annetussa laissa ( 1412/1997Avaa uuden ikkunan sivulle 1412/1997 ) perheeseen kuuluvilla lapsilla tarkoitetaan vain alaikäisiä lapsia. ToimeentulotuenAvaa uuden ikkunan sivulle Toimeentulotuen näkökulmasta perheen 18 vuotta täyttäneet lapset muodostavat kukin oman kotitaloutensa, joten heidän tulee hakea toimeentulotukea itse, jolloin heille voidaan tehdä omat erilliset toimeentulotukipäätöksensä.
  • Alla familjemedlemmar betraktas som mottagare av utkomststödet räknat från den första utbetalningsdag som anges i beslutet om beviljande. Utkomststödet anses fördelat mellan mottagarna i lika stora delar till var och en, om inte omständigheterna visar annat.
  • I lagen om utkomststöd ( 1412/1997Avaa uuden ikkunan sivulle 1412/1997 ) avses med barn som hör till familjen endast minderåriga barn. Ur utkomststödsperspektiv bildar vart och ett av familjens 18 år fyllda barn ett hushåll, så de ska ansöka om utkomststödAvaa uuden ikkunan sivulle utkomststöd själva; då kan separata beslut om utkomststöd fattas för deras vidkommande.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi