Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

kirjallinen lääkemääräys

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c248

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

 • Käsitekaavio: LääkemääräyksetAvaa uuden ikkunan sivulle Lääkemääräykset
 • Kirjallinen lääkemääräys voi olla joko alkuperäinen tai uusittu. Kirjallinen lääkemääräys voidaan uusia enintään kolme kertaa.
 • Pro auctore -lääkemääräykset, potilaskohtaisia erityislupavalmisteitaAvaa uuden ikkunan sivulle erityislupavalmisteita, sairaala-apteekkivalmisteita ja lääkkeellisiä kaasuja koskevat sekä eläimille laaditut lääkemääräykset ovat edelleen kirjallisia lääkemääräyksiä.
 • Kirjallinen lääkemääräys tulee laatia ensisijaisesti tähän tarkoitukseen painetulle lomakkeelle tai tietojärjestelmästä tulostetulle lomakkeelle.
 • Kirjallisen lääkemääräyksen voi tehdä silloin, jos sähköisen lääkemääräyksenAvaa uuden ikkunan sivulle sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ei ole mahdollista teknisen häiriön vuoksi. Sen voi tehdä myös apteekin pyynnöstä, jos apteekki ei pysty toimittamaan sähköistä lääkemääräystä teknisen häiriön takia. Kirjallisen lääkemääräyksen voi tehdä myös silloin, jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ole mahdollista olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Jos lääkemääräys on annettu teknisen häiriön takia kirjallisesti, apteekin on tallennettava lääkemääräys ja siihen liittyvät toimitustiedot ReseptikeskukseenAvaa uuden ikkunan sivulle Reseptikeskukseen lääkemääräystä toimitettaessa tai, jos tekninen häiriö estää välittömän tallennuksen, niin pian kuin se on mahdollista.
 • Ett skriftligt recept kan vara antingen i original eller förnyat. Ett skriftligt recept kan förnyas högst tre gånger.
 • Pro auctore-recept, recept på patientspecifika preparat med specialtillståndAvaa uuden ikkunan sivulle preparat med specialtillstånd, recept på preparat som tillverkas på sjukhusapotek och recept på medicinska gaser och recept för djur ska fortsättningsvis utfärdas på papper.
 • Ett skriftligt recept ska i första hand utfärdas på en blankett som tryckts för ändamålet eller på en elektronisk blankett som skrivs ut från ett datasystem.
 • Ett skriftligt recept kan göras upp om en teknisk störning gör att det inte går att göra upp ett elektroniskt receptAvaa uuden ikkunan sivulle elektroniskt recept. Ett skriftligt recept kan också göras upp på apotekets begäran om apoteket inte, på grund av en teknisk störning, kan expediera ett elektroniskt recept. Ett skriftligt recept kan göras upp också om behovet av läkemedelsbehandling är brådskande och exceptionella omständigheter eller någon annan särskild orsak gör att det inte är möjligt att göra upp ett elektroniskt recept. Om ett recept på grund av en teknisk störning har gjorts upp skriftligt, ska apoteket lagra receptet med uppgifter om expedieringen i ReceptcentretAvaa uuden ikkunan sivulle Receptcentret då receptet expedieras eller, om den tekniska störningen förhindrar att detta görs direkt, så fort det är möjligt.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi