Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

ammattitauti

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi
 • sjukdom som sannolikt i huvudsak orsakats i arbetet av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor och som därmed uppfyller villkoren för beviljande av ersättning enligt författningarna

Huomautus

 • Käsitekaavio: TyökykyAvaa uuden ikkunan sivulle Työkyky
 • Ammattitautien ja muiden työperäisten sairauksien välinen raja on liukuva ja muuttuu koko ajan tutkimustiedon lisääntyessä.
 • Suomessa ammattitauteja ovat esimerkiksi meluvammat, rasitussairaudet, hengitystieallergiat, ihotaudit, asbestisairaudet, tartuntatauditAvaa uuden ikkunan sivulle tartuntataudit, silmän sidekalvon tulehdukset, tärinäsairaus sekä myrkytykset.
 • Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimustaAvaa uuden ikkunan sivulle tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työntekijän työolosuhteista sekä työssä olevasta altistuksesta ja josta vastaa asianomaiseen alaan perehtynyt lääkäri. Säädösten mukaisesti todetusta ammattitaudista suoritetaan korvausta sairastuneelle. Ammattitautien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin ( 459/2015Avaa uuden ikkunan sivulle 459/2015 ) ja korvataan kuten työtapaturmaAvaa uuden ikkunan sivulle työtapaturma. Kela ei korvaa ammattitaudista aiheutuneita kustannuksia, vaan näiden kustannusten korvaus kuuluu yksityisille vakuutuslaitoksille tai Valtiokonttorille.
 • Gränsen mellan yrkessjukdomar och övriga arbetsrelaterade sjukdomar är flytande och påverkas ständigt av nya forskningsrön.
 • I Finland indelas yrkessjukdomarna i till exempel bullerskador, belastningssjukdomar, allergier i andningsvägarna, hudsjukdomar, asbestsjukdomar, smittsamma sjukdomarAvaa uuden ikkunan sivulle smittsamma sjukdomar, bindhinneinflammation, vibrationsskada och förgiftningar.
 • För att en sjukdom ska kunna konstateras vara en yrkessjukdom förutsätts en medicinsk undersökningAvaa uuden ikkunan sivulle undersökning vid vilken det finns tillräcklig information om exponering i arbetet och som en läkare som är förtrogen med området ansvarar för. Ersättning betalas till den som insjuknat i en yrkessjukdom som konstaterats i enlighet med de relevanta författningarna. Ersättningssystemet för yrkessjukdomar grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ( 459/2015Avaa uuden ikkunan sivulle 459/2015 ). Ersättning betalas som för olycksfall i arbetetAvaa uuden ikkunan sivulle olycksfall i arbetet. FPA ersätter inte kostnader för yrkessjukdomar, det gör i stället privata försäkringsanstalter eller Statskontoret.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Kela
  Luotu
  8.3.2021, 10.39
  Muokattu viimeksi
  5.6.2023, 11.01
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c40
  Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi