Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

työtapaturma

Käsite · Kelan terminologinen sanasto, 6.1 laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/kela/c41

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • tapaturma, joka on sattunut työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tai säädöksissä kuvatuissa muissa olosuhteissa
 • olycksfall som har inträffat i samband med arbetet på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, under färd mellan bostaden och den plats där arbetet utförs eller under andra omständigheter som beskrivs i de relevanta författningarna

Huomautus

 • Käsitekaavio: TyökykyAvaa uuden ikkunan sivulle Työkyky
 • Kela ei korvaa työtapaturmasta aiheutuneita kustannuksia, vaan näiden kustannusten korvaus kuuluu yksityisille vakuutuslaitoksille tai Valtiokonttorille. Ks. työtapaturmavakuutusAvaa uuden ikkunan sivulle työtapaturmavakuutus.
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaissa ( 459/2015Avaa uuden ikkunan sivulle 459/2015 ) säädetään, missä olosuhteissa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana.
 • Työntekopaikalla tarkoitetaan mitä tahansa paikkaa, jossa työntekijän on lupa suorittaa työtehtäviään, ei vain kiinteää työtilaa, kuten tehdasta, toimistoa, liikettä tai rakennustyömaata. Siten niin sanotussa liikkuvassa työssä työntekopaikka voi vaihdella päivittäin tai saman työpäivänkin aikana.
 • FPA ersätter inte kostnader för olycksfall i arbetet, det gör i stället privata försäkringsanstalter eller Statskontoret. Se arbetsolycksfallsförsäkringAvaa uuden ikkunan sivulle arbetsolycksfallsförsäkring.
 • I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ( 459/2015Avaa uuden ikkunan sivulle 459/2015 ) föreskrivs om i hurdana fall ett olycksfall anses ha skett under sådana särskilda omständigheter att olycksfallet ersätts som olycksfall i arbetet.
 • Med den plats där arbetet utförs avses vilken plats som helst där den anställda har tillstånd att utföra sina arbetsuppgifter, inte enbart ett fast arbetsutrymme såsom en fabrik, byrå, affär eller en byggarbetsplats. Vid så kallat rörligt arbete kan den plats där arbetet utförs variera dagligen, även under en och samma arbetsdag.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Kela
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen tiha-tuki@kela.fi