Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

sijaintitarkkuudenAvaa uuden ikkunan sivulle sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää ilmoitettujen koordinaattiarvojen läheisyyttä todellisten tai sellaisiksi hyväksyttyjen koordinaattiarvojen kanssa

KäsiteVoimassa oleva

ajallisen laadunAvaa uuden ikkunan sivulle ajallisen laadun osatekijä, joka ilmentää sitä, missä määrin tietoaineistonAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineiston tiedot vastaavat ilmoitettua ajanhetkeä

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

tietoaineistonAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineiston ominaisuusAvaa uuden ikkunan sivulle ominaisuus, joka ilmentää sitä, missä määrin aineiston tiedot vastaavat nykyhetken todellisuutta

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

tietotyyppiAvaa uuden ikkunan sivulle tietotyyppi, jonka määrittely muodostuu toisen tietotyypin määrittelystä, jota tarkennetaan lisätiedolla

KäsiteVoimassa oleva

maantieteellisen alueen osiin jakamisen tulos

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

arvoalueAvaa uuden ikkunan sivulle arvoalue, joka muodostuu nimettyjen arvojen kiinteästä luettelosta

KäsiteVoimassa oleva

organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa tuotteenAvaa uuden ikkunan sivulle tuotteen

KäsiteVoimassa oleva

suhteutettua määrällistä tietoa esittävä aluesymbolikarttaAvaa uuden ikkunan sivulle aluesymbolikartta, jossa alueiden rajat eivät noudata alkuperäistä aluejakoaAvaa uuden ikkunan sivulle aluejakoa

KäsiteVoimassa oleva

parametri tai parametrijoukko, joka määrittelee koordinaatistonAvaa uuden ikkunan sivulle koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

tietokohteen ominaisuuksienAvaa uuden ikkunan sivulle ominaisuuksien joukko, joka kuvaa kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle kohteen tietyn version aikamääreitä tai versioiden välisiä muutoksia

KäsiteVoimassa oleva

paikallinen datumiAvaa uuden ikkunan sivulle paikallinen datumi, joka määritellään suppealle alueelle tai tiettyyn tilaan usein tietyksi ajaksi tiettyä tarkoitusta varten

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

paikkatiedonAvaa uuden ikkunan sivulle paikkatiedon kuvaaminen ihmisen ymmärtämässä muodossa

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

joukko käsitteellisesti erillisiä geometrisiä primitiivejäAvaa uuden ikkunan sivulle geometrisiä primitiivejä, joista jokaisen rajaus voidaan esittää samaan joukkoon kuuluvien alemman ulottuvuuden geometristen primitiivien yhdistelmänä