Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

sijaintitarkkuudenAvaa uuden ikkunan sivulle sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää ilmoitettujen koordinaattiarvojen läheisyyttä todellisten tai sellaisiksi hyväksyttyjen koordinaattiarvojen kanssa

KäsiteLuonnos

ajallisen laadunAvaa uuden ikkunan sivulle ajallisen laadun osatekijä, joka ilmentää sitä, missä määrin tietoaineistonAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineiston tiedot vastaavat ilmoitettua ajanhetkeä

KäsiteLuonnos

tietoaineistonAvaa uuden ikkunan sivulle tietoaineiston ominaisuusAvaa uuden ikkunan sivulle ominaisuus, joka ilmentää sitä, missä määrin aineiston tiedot vastaavat nykyhetken todellisuutta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tietotyyppiAvaa uuden ikkunan sivulle tietotyyppi, jonka määrittely muodostuu toisen tietotyypin määrittelystä, jota tarkennetaan lisätiedolla

KäsiteLuonnos

maantieteellisen alueen osiin jakamisen tulos

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

arvoalueAvaa uuden ikkunan sivulle arvoalue, joka muodostuu nimettyjen arvojen kiinteästä luettelosta

KäsiteLuonnos

organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa tuotteenAvaa uuden ikkunan sivulle tuotteen

KäsiteLuonnos

suhteutettua määrällistä tietoa esittävä aluesymbolikarttaAvaa uuden ikkunan sivulle aluesymbolikartta, jossa alueiden rajat eivät noudata alkuperäistä aluejakoaAvaa uuden ikkunan sivulle aluejakoa

KäsiteLuonnos

parametri tai parametrijoukko, joka määrittelee koordinaatistonAvaa uuden ikkunan sivulle koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tietokohteen ominaisuuksienAvaa uuden ikkunan sivulle ominaisuuksien joukko, joka kuvaa kohteenAvaa uuden ikkunan sivulle kohteen tietyn version aikamääreitä tai versioiden välisiä muutoksia

KäsiteLuonnos

paikallinen datumiAvaa uuden ikkunan sivulle paikallinen datumi, joka määritellään suppealle alueelle tai tiettyyn tilaan usein tietyksi ajaksi tiettyä tarkoitusta varten

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

paikkatiedonAvaa uuden ikkunan sivulle paikkatiedon kuvaaminen ihmisen ymmärtämässä muodossa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

joukko käsitteellisesti erillisiä geometrisiä primitiivejäAvaa uuden ikkunan sivulle geometrisiä primitiivejä, joista jokaisen rajaus voidaan esittää samaan joukkoon kuuluvien alemman ulottuvuuden geometristen primitiivien yhdistelmänä