Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

aluejako

Käsite · Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/geoinfsan/c397

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • maantieteellisen alueen osiin jakamisen tulos

Huomautus

 • Käsitekaavio:Teemakartan tyyppejä (UML)Avaa uuden ikkunan sivulle Teemakartan tyyppejä (UML)
 • Termin regional division käyttämistä aluejaon englanninkielisenä vastineena ei suositella Suomen kontekstissa, sillä Suomessa termiä regional division käytetään maakuntajaon vastineena. Muualla maailmassa termiä regional division käytetään aluejaon vastineena.
 • Englannin termi spatial division on laajempi kuin suomen aluejako; edellistä voidaan käyttää myös puhuttaessa kolmiulotteisesta avaruudesta.
 • Tilastoaluejaon alueet ovat tilastointiyksiköitä (engl. statistical unit). Tilastointiyksiköllä tarkoitetaan kohdetta, johon tilastotieto liitetään tai jota tilastotieto kuvaa.
 • Alue voidaan jakaa osiin esimerkiksi hallinnollisilla perusteilla (hallinnollinen aluejako, esimerkiksi kuntajako ja maakuntajako), maantieteellisillä perusteilla (maantieteellinen aluejako, esimerkiksi kasvillisuusvyöhykkeet) tai laskennallisilla perusteilla (laskennallinen aluejako, esimerkiksi tilastoruudut ja Voronoi-alueet sekä karttalehtijakoAvaa uuden ikkunan sivulle karttalehtijako).
 • Aluejaon alueet peittävät koko maantieteellisen alueen, mutta eivät mene päällekkäin. Näin ollen mikä tahansa paikka kuuluu yhteen ja vain yhteen aluejaon alueeseen.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Maanmittauslaitos
Luotu
Muokattu viimeksi