Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Väyläsanasto: viheralueet

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä, jolla katsotaan olevan erityisiä luonnonsuojelullisia, maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja

KäsiteVoimassa oleva

niittyAvaa uuden ikkunan sivulle niitty, jolla katsotaan olevan erityisiä luonnonsuojelullisia, maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja

KäsiteVoimassa oleva

viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue, jonka kasvillisuus on pääasiassa matalaa

KäsiteVoimassa oleva

luonnon kasviyhdyskuntien malliin perustuva monilajinen istutus, jota hoidetaan tavoitteellisesti, mutta jonka kasvillisuus saa kehittyä itsenäisesti

KäsiteVoimassa oleva

luonnon ihmiselle tuottama hyöty

KäsiteVoimassa oleva

rakennetulle alueelle kertyvän veden ohjaamiseen tarkoitettu ympäristörakenneAvaa uuden ikkunan sivulle ympäristörakenne

KäsiteVoimassa oleva

viherrakenteenAvaa uuden ikkunan sivulle viherrakenteen osa, joka muodostuu kasvillisuudesta, kasvualustasta ja mahdollisista katteista

KäsiteVoimassa oleva

kasvukauden ajaksi ulos istutettava koristekasvi

KäsiteVoimassa oleva

ulkoalueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito siten, että ihmisen toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön lievennetään, estetään tai kompensoidaan

KäsiteVoimassa oleva

ensisijaisesti virkistäytymiseen ja ulkoiluun tarkoitettu niittyAvaa uuden ikkunan sivulle niitty

KäsiteVoimassa oleva

liikenneväyläalueella sijaitseva viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue

KäsiteVoimassa oleva

viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue, jonka kehitykseen ihminen on vaikuttanut vain vähän

KäsiteVoimassa oleva

asutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä

KäsiteVoimassa oleva

niittyAvaa uuden ikkunan sivulle niitty, jolla on maisemallista merkitystä

KäsiteVoimassa oleva

pääasiassa ruohovartisia luonnonkasveja kasvava avoin viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle avoin viheralue

KäsiteVoimassa oleva

kasvillisuusalueenAvaa uuden ikkunan sivulle kasvillisuusalueen osa, joka muodostuu säännöllisesti leikattavasta nurmikasvillisuudesta

KäsiteVoimassa oleva

kuiva, niukkaravinteinen ja auringonpaisteelle altis avoin viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle avoin viheralue

KäsiteVoimassa oleva

avoin viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle avoin viheralue, jolla kasvatetaan viljelykasveja

KäsiteVoimassa oleva

kasvillisuusalueenAvaa uuden ikkunan sivulle kasvillisuusalueen osa, joka muodostuu puuvartisista, tyveltä lähtien haarovista kasveista

KäsiteVoimassa oleva

kasvillisuusalueenAvaa uuden ikkunan sivulle kasvillisuusalueen osa, joka muodostuu monivuotisista ruohovartisista koristekasveista

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue, jossa on sille suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisia rakenteita

KäsiteVoimassa oleva

viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti suojaamaan ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä tai luonnon tai kulttuuriympäristön arvoja ympäristöhaitoilta

KäsiteVoimassa oleva

ensisijaisesti puuraaka-aineen tuottamiseen tarkoitettu metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä

KäsiteVoimassa oleva

maantien tiealueella sijaitseva metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

kahden erilaisen alueen välinen viheralueAvaa uuden ikkunan sivulle viheralue, jonka kasvillisuus muuttuu vähitellen alueelta toiselle siirryttäessä

KäsiteVoimassa oleva

osittain tai kokonaan kasvipeitteinen alue

KäsiteVoimassa oleva

maankäytön ja ympäristön mukaan määräytyvä luokka, jonka avulla viheralueetAvaa uuden ikkunan sivulle viheralueet jaetaan ryhmiin niihin kohdistettavien kunnossapitotoimenpiteiden mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

viheralueidenAvaa uuden ikkunan sivulle viheralueiden kasvillisuuden, varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden kunnon selvittäminen

KäsiteVoimassa oleva

liikenneviheralueenAvaa uuden ikkunan sivulle liikenneviheralueen osa, johon kohdistuu erityisiä kunnossapitotarpeita

KäsiteVoimassa oleva

viherhoitoalueenAvaa uuden ikkunan sivulle viherhoitoalueen osa, jolla kasvaa yksi tai useampi hoidoltaan yhtenevä kasvilaji

KäsiteVoimassa oleva

viherhoitoalueidenAvaa uuden ikkunan sivulle viherhoitoalueiden sijainti- ja ominaisuustietojen selvittäminen

KäsiteVoimassa oleva

toiminnallisten ja esteettisten tavoitteiden mukaisesta kasvillisuudesta, kasvualustasta, salaojakerroksesta ja vedeneristyksestä koostuva rakenne, jonka alapuolella on toiminnallista tilaa ja jonka päällä on muita rakennelmia, kulkureittejä tai oleskeluun tarkoitettua tilaa

KäsiteVoimassa oleva

toiminnallisten ja esteettisten tavoitteiden mukaisesta kasvillisuudesta, kasvualustasta, salaojakerroksesta ja vedeneristyksestä koostuva rakennuksen tai rakennelman kattorakenne

KäsiteVoimassa oleva

kasvillisuusalueenAvaa uuden ikkunan sivulle kasvillisuusalueen osa, jolla kasvaa yksi tai useampi hoidoltaan yhtenevä kasvilaji

KäsiteVoimassa oleva

omaisuus, joka koostuu viheralueistaAvaa uuden ikkunan sivulle viheralueista, niiden kasvillisuudesta ja niillä sijaitsevista rakenteista

KäsiteVoimassa oleva

ympäristörakenneAvaa uuden ikkunan sivulle ympäristörakenne, joka koostuu kasvillisuudesta, kasvualustasta ja mahdollisista niihin kiinteästi liittyvistä muista rakenteista

KäsiteVoimassa oleva

liikenneväylän ylittävä, erityisesti eläinten kulkureitiksi tarkoitettu ja pääosin kasvipeitteinen silta

KäsiteVoimassa oleva

ensisijaisesti ulkoiluun ja virkistäytymiseen tarkoitettu metsäAvaa uuden ikkunan sivulle metsä