Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

suojaviheralue

Käsite · Väyläsanasto: viheralueet · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/b4064c65/c-17

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio: ViheralueetAvaa uuden ikkunan sivulle Viheralueet
  • Asema- ja yleiskaavoissa suojaviheralue-termillä viitataan viheralueina säilytettäviin alueisiin, joilla on suojaamistarkoitus ja jotka eivät ole puistoja tai virkistysalueita.
  • Suojattava kohde voi olla esimerkiksi luonnonsuojelualue, kulttuuriympäristö, vesistö, asuinalue, virkistysalue, jalankulun tai pyöräilyn reitti, yksittäinen arvokas rakennus tai luonnonmuistomerkki. Häiriötä aiheuttava toiminto voi olla esimerkiksi liikenneväylä tai teollisuuslaitos.
  • Suojaviheralueet sijaitsevat suojattavan kohteen ja häiriötä aiheuttavan toiminnon välissä. Suojaviheralue voi suojella kohdetta esimerkiksi melu-, pöly- tai maisemahaitoilta, haitta-aineilta, eroosiolta tai tuulelta.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Väylävirasto
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi