Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Julkisen hallinnon yhteentoimivuussanasto - EU-ydinkäsitteet

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

ajallinen kokonaisuus, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella sen alku ja loppu voidaan tunnistaa

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

oikeudellisesti itsenäinen organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle organisaatio, jonka toimintaan toisella organisaatiolla on ohjaus- tai määräysvalta

KäsiteVoimassa oleva

alkamisajankohtaAvaa uuden ikkunan sivulle alkamisajankohta päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella ilmaistuna

KäsiteVoimassa oleva

säätiön tai kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan nimi, jolla tämä harjoittaa osaa toiminnastaan

KäsiteVoimassa oleva

yksilöivä viittaus asiakirjaan

KäsiteVoimassa oleva

palvelun tarjoamiseen käytettävä tapa, joka mahdollistaa asioinnin

KäsiteVoimassa oleva

paikka, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) rekisteröinnin mukaan asuu

KäsiteVoimassa oleva

tietotyyppi, jonka mukainen vastaanotettavan tiedon tulisi olla, jotta tieto olisi vastaanottajan tulkittavissa

KäsiteVoimassa oleva

rekisteröity henkilönnimi, joka täytyy valita henkilölle (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilölle (1)

KäsiteVoimassa oleva

henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) tunnusAvaa uuden ikkunan sivulle tunnus, jonka väestötietojärjestelmää ylläpitävä viranomainen on antanut henkilölle (1)

KäsiteVoimassa oleva

organisaatioAvaa uuden ikkunan sivulle organisaatio, joka on oman päätöksensä perusteella mukana toisen organisaation toiminnassa

KäsiteVoimassa oleva

oikeusasema, joka määrittää henkilön (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilön (1) aseman valtiossa sekä henkilön (1) ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

rakenteisen tiedon esitystapa, jota voidaan käyttää tietosisällön ilmaisemiseen ennalta sovitun järjestelmän ja vastaavuusperiaatteen mukaisesti

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

tiettyyn käyttötarkoitukseen laadittu koodienAvaa uuden ikkunan sivulle koodien muodostama rajattu kokonaisuus

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

verkkosivu, jolta tietyn verkkosivuston käyttö on tarkoitettu aloitettavaksi

KäsiteVoimassa oleva

peruste, jonka avulla arvioidaan tai testataan jotain

KäsiteVoimassa oleva

kriteerilleAvaa uuden ikkunan sivulle kriteerille asetettava arvo, jonka täyttyminen voidaan osoittaa

KäsiteVoimassa oleva

paikkakunta, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) on rekisteröinnin mukaan kuollut

KäsiteVoimassa oleva

valtio, jossa henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) on rekisteröinnin mukaan kuollut

KäsiteVoimassa oleva

etunimiAvaa uuden ikkunan sivulle etunimi, jota henkilö (1)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilö (1) tai hänen huoltajansa toivoo ensisijaisesti käytettävän henkilöön (1) viitattaessa

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen

KäsiteVoimassa oleva

organisaationAvaa uuden ikkunan sivulle organisaation nimen vakiintunut graafinen asu

KäsiteVoimassa oleva

keskenään samankaltaisten tarkastelun kohteiden ryhmitteleminen siten, että ryhmät eroavat toisistaan yhden tai useamman ominaisuuden perusteella

KäsiteVoimassa oleva

keskenään samankaltaisten tarkastelun kohteiden ryhmä, joka eroaa jostain toisesta ryhmästä yhden tai useamman ominaisuuden perusteella

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

tapahtuma, jonka perusteella on tarpeen muuttaa rekisteröityjä tietoja