Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

asuinpaikka

Käsite · Julkisen hallinnon yhteentoimivuussanasto - EU-ydinkäsitteet · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/eucore-fi/c18

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

  • Käsitekaavio:HenkilöAvaa uuden ikkunan sivulle Henkilö
  • Vrt. EU Core -tietokomponentti: URI:http://www.w3.org/ns/person#residencyAvaa uuden ikkunan sivulle http://www.w3.org/ns/person#residency
  • Suomessa käytettävä kotikunta-käsite rajautuu eri tavalla kuin kansainvälisen yksityisoikeuden asuinpaikka-käsite. Jos henkilöllä (1) on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan tai johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiintein yhteys. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on hänen äitinsä kotikunta lapsen syntyessä. Kotikunnassa sijaitsevan vakinaisen asuinpaikan mukaan määräytyy mm. äänioikeus vaaleissa ja se, mihin kuntaan henkilö (1) maksaa veronsa ja mikä kunta on vastuussa esimerkiksi henkilön (1) opetus- ja koulutuspalveluista.
  • Asuinpaikka-termillä voidaan yleisesti viitata kotikunnassa olevaan asuinpaikkaan tai tilapäiseen asuinpaikkaan. Kotikunnassa olevan asuinpaikan lisäksi väestötietojärjestelmään voidaan rekisteröidä tilapäinen asuinpaikka, mikäli suomalainen henkilö (1) opiskelee tai työskentelee toisella paikkakunnalla korkeintaan yhden vuoden.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi