Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

häiriötilanne

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c12

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitteen tiedot perustuvat Kokonaisturvallisuuden sanastoon (TSK 50, 2017)Avaa uuden ikkunan sivulle Kokonaisturvallisuuden sanastoon (TSK 50, 2017) .
 • Englannin termillä disturbance viitataan usein tässä tarkoitettua häiriötilannetta vakavampiin ihmisten aiheuttamiin häiriöihin, kuten laajoihin, mahdollisesti väkivaltaisiin mellakoihin. Sen vuoksi sitä ei suositella käytettäväksi häiriötilanteen vastineena.
 • Yleiskielessä käytetään usein sanoja kriisi ja katastrofi. Monissa tapauksissa täsmällisempää olisi käyttää termiä häiriötilanne tai poikkeusolot. Esimerkiksi valtioneuvoston varautumisestaAvaa uuden ikkunan sivulle varautumisesta vastaava valtioneuvoston kanslia käyttää nykyisin kriisi-sanan tilalla joko termiä häiriötilanne tai poikkeusolot, jotka viittaavat kulloiseenkin tapahtumaan tai tilanteeseen täsmällisemmin.
 • Nk. vakava häiriötilanne on vakavampi kuin muu häiriötilanne mutta lievempi kuin poikkeusolot.
 • Termi häiriötilanne on korvannut termin erityistilanne, kun viitataan tässä määriteltyyn käsitteeseen.
 • Häiriötilanne voi koskea esimerkiksi koko valtakuntaa tai olla alueellinen tai paikallinen. Häiriötilanne voi myös liittyä ainoastaan johonkin toimintoon, esimerkiksi rahahuoltoon.
 • Häiriötilanteita voi esiintyä niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakinAvaa uuden ikkunan sivulle poikkeusoloissakin.
 • Häiriötilanteita ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet, kuten myrskytuhot ja vedenpinnan äkillinen nousu. On olemassa myös ihmisen toiminnasta aiheutuvia häiriötilanteita, kuten mellakka ja terrori-isku.
 • Informationen om begreppet baserar sig på Ordlistan om övergripande säkerhet (TSK 50, 2017)Avaa uuden ikkunan sivulle Ordlistan om övergripande säkerhet (TSK 50, 2017) .
 • Den engelskspråkiga termen disturbance refererar ofta till sådana störningar orsakade av människan som är allvarligare än sådana störningssituationer som avses här, såsom omfattande, eventuellt våldsamma kravaller. Därför är rekommendationen att termen inte används som motsvarighet till störningssituation.
 • I allmänspråket används ofta orden kris och katastrof. I många fall är termen störningssituation eller undantagsförhållanden mer exakt. Till exempel statsrådets kansli, som ansvarar för statsrådets beredskapAvaa uuden ikkunan sivulle beredskap, använder numera i stället för ordet kris antingen termen störningssituation eller termen undantagsförhållanden, som mer exakt refererar till den aktuella händelsen eller situationen.
 • En s.k. allvarlig störningssituation är allvarligare än en störningssituation men lindrigare än undantagsförhållanden.
 • Termen störningssituation har ersatt termen exceptionell situation när man hänvisar till det begrepp som avses här.
 • En störningssituation kan gälla till exempel hela nationen eller vara regional eller lokal. En störningssituation kan också gälla endast en viss funktion, till exempel kontantförsörjningen.
 • Störningssituationer kan inträffa både under normala förhållanden och under undantagsförhållandenAvaa uuden ikkunan sivulle undantagsförhållanden.
 • Störningssituationer är till exempel allvarliga naturkatastrofer, såsom stormskador och en snabbt stigande vattenyta. Det finns också störningssituationer som orsakas av människan, såsom kravaller och terrorattacker.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi