Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

rikoksen estäminen

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c26

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • toiminta, jonka tavoitteena on estää rikos, sen yritys tai valmistelu, keskeyttää jo aloitetun rikoksen tekeminen tai rajoittaa rikoksesta aiheutuvaa vahinkoa tai vaaraaAvaa uuden ikkunan sivulle vaaraa, kun voidaan perustellusti olettaa henkilön syyllistyvän rikokseen
  • verksamhet som syftar till att förhindra brott, försök till brott och förberedelse till brott, avbryta ett redan påbörjat brott eller begränsa den skada eller faraAvaa uuden ikkunan sivulle fara som brottet medför, detta när det finns grundad anledning att anta att personen kommer att göra sig skyldig till brott

Huomautus

  • Rikoksen estäminen on perusteltua, kun henkilön toiminnasta tehtyjen havaintojen tai siitä muuten saatujen tietojen vuoksi voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän rikokseen.
  • Förhindrande av brott är befogat när det utifrån iakttagelser av en persons verksamhet eller utifrån annan information om en persons verksamhet finns grundad anledning att anta att personen kommer att göra sig skyldig till brott.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi