Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

rikostorjunta

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c25

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Ei suositettava synonyymi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Synonyymi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Englanninkielisellä termillä crime prevention voidaan viitata myös käsitteeseen rikoksentorjunta. Rikoksentorjunta kattaa laajasti erilaiset toimet, joilla ehkäistään rikoksia sekä parannetaan turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa.
  • Med den engelskspråkiga termen crime prevention kan man hänvisa också till begreppet brottsförebyggande. I brottsförebyggande ingår i stor utsträckning åtgärder för att förebygga brott och öka trygghetskänslan i samhället.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi