Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

hybridivaikuttaminen

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c20

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • suunnitelmallinen toiminta, jolla valtiollinen toimija pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa erilaisia toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen etujen vastaisesti
 • planmässig verksamhet, med vilken en statlig aktör strävar efter att uppnå egna mål genom att använda olika metoder som kompletterar varandra och som strider mot föremålets intressen

Huomautus

 • Perinteistä sodankäyntiä ei yleensä nähdä hybridivaikuttamisena.
 • Hybridivaikuttamisessa voidaan hyödyntää myös kotimaisia tai muita ei-valtiollisia toimijoita.
 • Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Siihen voi sisältyä rikollista toimintaa, informaatioAvaa uuden ikkunan sivulle informaatio - tai kybervaikuttamista mutta myös muita keinoja. Myös vieraan valtion välineellistämä laajamittainen maahantulo on eräs hybridivaikuttamisen keino. Eri keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan. Hybridivaikuttaminen on tyypillisesti peiteltyä toimintaa.
 • Traditionell krigföring anses i allmänhet inte vara hybridpåverkan.
 • I hybridpåverkan kan man utnyttja också inhemska eller andra icke-statliga aktörer.
 • Metoderna för hybridpåverkan kan vara till exempel ekonomiska, politiska eller militära. I hybridpåverkan kan ingå brottslig verksamhet, informationsAvaa uuden ikkunan sivulle informations - eller cyberpåverkan men också andra metoder. Också omfattande invandring som en främmande stat använder som instrument är en metod för hybridpåverkan. Olika metoder kan användas samtidigt eller så att de följer på varandra. Hybridpåverkan är typiskt dold verksamhet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi