Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Sähkö - Järjestelmä (Versio 1.0)

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ajannäyttöjärjestelmille
(ajannäyttöjärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla tilojen käyttäjille ilmaistaan kellonaika)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmille
(ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla tallennetaan ja esitetään urheilutapahtumien ajanotto- ja tulostietoja)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi antenniverkkojärjestelmille
(antenniverkkojärjestelmä on järjestelmä, jota käytetään tv- ja radiosignaaleiden välittämiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi avunpyyntöjärjestelmille
(avunpyyntöjärjestelmän avulla käyttäjä voi kutsua tilaan apua hätätilanteessa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi esitystekniikkajärjestelmille
(esitystekniikkajärjestelmä on järjestelmä, jolla ohjataan esitystekniikan sähkölaitteita)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi henkilöturvajärjestelmille
(henkilöturvajärjestelmän avulla käyttäjä pystyy antamaan avunpyyntöhälytyksen, joka pystytään yksilöimään ja paikantamaan)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi henkilövalvontajärjestelmille
(henkilövalvontajärjestelmän avulla valvotaan henkilöiden liikkumista ja toimintaa alueittain)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi hoitajakutsujärjestelmille
(hoitajakutsujärjestelmän avulla käyttäjä voi kutsua henkilöä hoitotilaan)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi informaatiopalvelujärjestelmille
(informaatiopalvelujärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla asiakkaille ilmaistaan palveluun liittyvää tietoa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi vaihtosähkö IT-jakelujärjestelmille
(IT-jakelujärjestelmä jakelee maasta erotettua vaihtosähköenergiaa sähkölaitteille)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi varavoima IT-jakelujärjestelmille
(varavoimalla varmennettu IT-jakelujärjestelmä jakelee sähkönkäyttöpaikalla varavoimalähteellä tuotettua ja maasta erotettua sähköenergiaa sähkölaitteille)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi tasasähkö IT-jakelujärjestelmille
(IT-jakelujärjestelmä jakelee maasta erotettua tasasähköenergiaa sähkölaitteille)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi UPS IT-jakelujärjestelmille
(UPS-varmennettu IT-jakelujärjestelmä jakelee sähkönkäyttöpaikalla UPS-akustoon varastoitua ja maasta erotettua sähköenergiaa sähkölaitteille)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kameravalvontajärjestelmille
(kameravalvonta on turvajärjestelmä, jota käytetään tilan tai alueen valvontaan videokuvan avulla)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi konferenssijärjestelmille
(konferenssijärjestelmä on järjestelmä, jolla ohjataan kokoustilojen AV-teknisiä laitteita, esimerkiksi kaiuttimia ja mikrofoneja)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kulunvalvontajärjestelmille
(kulunvalvonta on valvontajärjestelmä, jota käytetään kulunvalvontaan ja -ohjaamiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kutsujärjestelmille
(kutsujärjestelmän avulla käyttäjä voi kutsua toista henkilöä)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi kuulolaitejärjestelmille
(kuulolaitejärjestelmä on järjestelmä, jolla mahdollistetaan äänen vahvistettu toistuminen kuulolaitetta käyttävälle henkilölle)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi laiteturvajärjestelmille
(laiteturvajärjestelmä on turvajärjestelmä, jolla ohjataan ja valvotaan laitteiden turvallista käyttöä)

KäsiteLuonnos

järjestelmäkoodiston järjestelmäluokka, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi maadoitusjärjestelmille
(maadoitusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönkäyttö paikan ja sähköjärjestelmien maadoittamiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi mittausjärjestelmille
(mittausjärjestelmä on tarkoitettu sähköjärjestelmien ja -laitteiden eri suureiden mittaamiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi murtoilmaisujärjestelmille
(murtoilmaisu on turvajärjestelmä, jota käytetään murtautumisen ilmaisuun)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille AV-teknisille järjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille henkilöturvallisuusjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille IT-jakelujärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille kutsu- ja palvelujärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille liittämis- ja tuotantojärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille paloturvallisuusjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille pääjakelujärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille suojausjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille suurjännitejakelujärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille sähköjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille tiedonantojärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille tietoverkkojärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille tilaturvallisuusjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille turvasyöttöjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille turvavalaistusjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi muille viranomaisjärjestelmille

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ohjausjärjestelmille
(ohjausjärjestelmä on tarkoitettu sähköjärjestelmien ja -laitteiden ohjaamiseen)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi opastevalojärjestelmille
(opastevalojärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla henkilöitä opastetaan)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ovikellojärjestelmille
(ovikellojärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla vierailija ilmoittaa sisäänpääsytarpeestaan asukkaalle tai rakennuksen kulunvalvonnasta vastaavalle)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi ovipuhelinjärjestelmille
(ovipuhelinjärjestelmä on järjestelmä, joka mahdollistaa kommunikaation vierailijan ja asukkaan tai rakennuksen kulunvalvonnasta vastaavien kanssa)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi paloilmoitinjärjestelmille
(paloilmoitinjärjestelmä on järjestelmä, joka tulipalon tai savun muodostumisen havaitessaan tekee hälytyksen ja ohjaa tarvittaessa muita järjestelmiä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi yhdistetyille paloilmoitin- ja poistumisvalaistusjärjestelmille
(yhdistetty paloilmoitin- ja poistumisvalaistusjärjestelmä on järjestelmä, joka tulipalon tai savun muodostumisen havaitessaan tekee hälytyksen, ohjaa poistumisvalaistusta ja tarvittaessa muita järjestelmiä)

KäsiteLuonnos

järjestelmätyyppi palonhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmille
(palonhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmän tarkoitus on valvoa ja ohjata rakennusten paloturvallisuusjärjestelmiä)