Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Sähkö - Tuoteosa (Versio 1.0)

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille akuille
(akku varastoi sähköenergiaa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille akustoille
(akusto muodostuu useista yhteen liitetyistä akuista ja se varastoi sähköenergiaa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille aluevalaisimille
(ulkoalueiden valaistukseen käytettävä valaisin)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille antenneille
(signaalin lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu tuoteosa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille apusähkökeskuksille
(syöttää apusähköä laitteistoille, jotka tarvitsevat ulkoista sähkövirtaa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille asennuskaapeleille
(sähköjärjestelmien tuoteosien yhdistämiseen tarkoitettu kaapeli)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille asennuslistoille
(kaapeleiden suojaukseen tarkoitettu lista)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille aurinkopaneeleille
(aurinkopaneeli muuttaa auringosta saadun säteilyenergian sähköenergiaksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille AV-pistorasioille
(AV-pistorasia on tarkoitettu AV-teknisten laitteiden kytkemiseen)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille avainkuittauskytkimille
(avainkuittauskytkin on painike, jonka käyttämiseen tarvitaan avain)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille datapistorasioille
(datapistorasia on tarkoitettu tietoteknisten laitteiden kytkemiseen tietoverkkoon)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille DRUPS-laitteille
(DRUPS-laite, Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply, on varavirtalaite, jonka toiminta perustuu dieselgeneraattorilla ladattaviin akustoihin, jotka mahdollistavat katkeamattoman sähkönsyötön sähköverkon häiriötilanteissa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille esitysvalaisimille
(esitystiloissa käytettävä korostukseen tarkoitettu valaisin)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille galvaanisille erottimille
(galvaaninen erottaja erottaa kaksi sähköpiiriä toisistaan häiriöiden välttämiseksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille generaattoreille
(generaattori muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille haaroittimille
(signaalin haaroittamiseen tarkoitettu tuoteosa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hoitajakutsukojeille
(hoitajakutsukoje on laite, jolla voidaan kutsua henkilöä hoitotilaan, laite on hoitajakutsujärjestelmän osa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hälyttimille
(hälytin on laite, joka tuottaa vilkkuvaa valoa tai ääntä hälytyksen ilmaisemiseksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hälytyskojeille
(hälytyskoje on laite, joka ilmaisee hälytyksen esimerkiksi äänellä tai merkkivalolla)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hälytyspainikkeille
(hälytyspainike on laite, jota painamalla käyttäjä aktivoi hälytyksen)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille hämäräkytkimille
(laite, joka kytkee laitteen päälle tai pois päältä hämäräkytkimeen asetetun valoisuuden raja-arvon perusteella)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille inventtereille tai vaihtosuuntaajille
(invertteri muuntaa tasavirran vaihtovirraksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille IT-verkon eristystason valvontalaitteille
(valvoo IT-verkon eristystasoa)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston pääryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskoille
(jakelukisko on virranjakeluun tarkoitettu kisko, joka koostuu virransyöttöosasta sekä kiskoon liitettävistä virranottimista)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskojen kulmakappaleille
(jakelukisko-osa, jolla yhdistetään kaksi jakelukiskoa tietyssä kulmassa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskojen liitinkappaleille
(jakelukisko-osa, jolla yhdistetään kaksi samankokoista jakelukiskoa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskojen muuntokappaleille
(jakelukisko-osa, jolla yhdistetään kaksi erikokoista jakelukiskoa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskojen T-kappaleille
(jakelukisko-osa, jolla yhdistetään kolme jakelukiskoa, muodostaen T-kirjaimen muotoisen liitoksen)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakelukiskojen X-kappaleille
(jakelukisko-osa, jolla yhdistetään neljä jakelukiskoa, muodostaen X-kirjaimen muotoisen liitoksen)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston pääryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakokeskuksille
(rakennuksen tilojen sähkölaitteiden sähköjakelua palveleva keskus)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jakorasioille
(jakorasia on sähkökaapeleiden yhdistämiseen ja haaroittamiseen tarkoitettu tuoteosa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jaottimille
(signaalin jakamiseen tarkoitettu tuoteosa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille julkisivuvalaisimille
(julkisivujen valaisuun käytettävä valaisin)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille jännitelähteille
(jännitelähde tuottaa ja ylläpitää tasaisen sähköjännitteen tietyllä tarkkuudella ja teholla)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaapelikaivoille
(kaapelikaivoja käytetään maakaapelointien riesteämis- ja jatkoskohdissa)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaiuttimille
(kaiutin muuntaa sähkösignaalin ääneksi)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kameroille
(kamera välittää digitaaliseen muotoon muutettua valokuvia tai liikkuvaa kuvaa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kaukokäyttölaitteille
(käyttölaitteella ohjataan järjestelmän tai laitteen toimintaa etäkäytöllä)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kelloille
(kello on laite, joka mittaa aikaa tai ilmaisee käyttäjälle kellonajan)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille keskittimille
(keskitin jakaa tiedon siihen kytkettyihin laitteisiin)

KäsiteLuonnos

tuoteosakoodiston alaryhmä, ryhmittelevä

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille keskusyksiköille
(sähköjärjestelmän keskuslaite, esimerkiksi kameravalvonta- tai ovipuhelinjärjestelmän keskuslaite)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kiinteistökeskuksille
(rakennuksen yhteisten tai yleisten tilojen sähkönjakelun keskus)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kiukaille
(sähkökäyttöinen lämmityslaite, jota käytetään saunatiloissa)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kohdevalaisimille
(kohteen korostettuun valaisuun tarkoitettu valaisin)

KäsiteLuonnos

yleisnimi erityyppisille kojerasioille
(kojerasiaa käytetään sen päälle asennettavien tuoteosien, esimerkiksi pistorasioiden, datapistorasioiden tai painikkeiden, kytkentä- ja asennusalustana)