Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Fyysinen rakennuskohde

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Fyysinen rakennuskohde voi olla rakennus, rakennelma tai niiden osa ja erityistä toimintaa varten rakennettu alue.

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen järjestelmä on rakennus- ja/tai tuoteosista koostuva kokonaisuus, joka toteuttaa järjestelmän tyypin sille asettamia vaatimuksia. Kaikki rakennuksen fyysiset komponentit kuuluvat johonkin järjestelmään. Rakennuskohteen järjestelmiä ovat esimerkiksi runkojärjestelmät, rakennuksen julkisivut, talotekniset järjestelmät jne. Kukin fyysisen rakennuskohteen järjestelmä kytkeytyy yhteen rakennuskohteen järjestelmän tyyppiin.

KäsiteLuonnos

Kaikilla rakennuksen järjestelmillä on jokin niiden ominaisuuksia määrittävä tyyppi.
Järjestelmän tyyppejä ovat muun muassa julkisivu-, rakenne, ilmanvaihto, lämmitys, vesi- ja viemäröinti- sekä valaistus- ja muut sähköjärjestelmät.

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen komponentin alkuperä kuvaa komponentissa käytettyjen uusiutuvien, uusiutumattomien ja kierrätettyjen materiaalien sekä uudelleen käytettyjen tuotteiden ja haitallisten aineiden osuutta.

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen komponentin materiaali- ja tuoteliitteeseen tallennetaan tuotteeseen tai materiaaliin liittyvät asiakirjat kuten suoritustasoilmoitukset ja käyttö- ja huolto-ohjeet.

KäsiteLuonnos

Kukin rakennetun kohteen komponentti liittyy aina johonkin komponenttityyppiin. Tyyppi kuvaa siihen liittyvien komponenttien yhteisiä ominaisuuksia.

KäsiteLuonnos

Rakennuskohteen komponentit ovat joko rakennusosia tai tuoteosia. Rakennusosat valmistetaan (kootaan) pääosin työmaalla. Tuoteosat ovat pääosin valmiita ostettavia tuotteita, jotka asennetaan. Molemmissa ryhmissä on tätä perusperiaatetta rikkovia poikkeuksia; esimerkiksi ovet ostetaan yleensä valmiina tuoteosina, mutta ne voidaan rakentaa myös rakennusmateriaaleista paikan päällä ja seinät voivat olla esivalmistettuja elementtejä tai paikalla rakennettuja.

Rakennuskohteen komponentti voi myös koostua muista komponenteista, jotka voivat olla sekä rakennus- että tuoteosia. Esimerkiksi parvekkeessa voi olla tuoteosana toimitettava lasitus, vaikka se muuten koostuu rakennusosissa kuten laatta, pilari ja seinä.

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen rakennusosat ovat rakennusosia tai osakokonaisuuksia, jotka kasataan pääosin työmaalla. Ryhmään kuuluu jonkin verran myös esivalmistettuja rakennusosia kuten elementtipilarit ja -seinät, mutta niidenkin tuotantotapa voi muuttua jopa rakentamisen aikana suhdanteesta ja elementtitehtaiden toimitustilanteesta riippuen.

Kullakin fyysisen rakennuskohteen rakennusosalla (esim. seinä, pilari, palkki jne.) on oma tietokomponenttinsa, joka perustuu Fyysisen rakennuskohteen rakennusosa -tietokomponenttiin. Yksilölliselle tietokomponentille voidaan asettaa komponenttikohtaisia vaatimuksia tai tarkastussääntöjä.

Rakennusosa perii sekä rakennuskohteen komponentin ominaisuudet (esim. komponentin laskettu hiilijalanjälki) että rakennusosan määrittävän rakennusosan tyypin (esim. rakennusosa kantavuus) attribuutit.

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen rakennusosan tyypin osa määrittää yhden tai useamman osakomponentin, joista rakennusosatyyppi koostuu. Esimerkiksi pilarina toimiva liimapuutolppa on yksiaineinen, joten sillä on vain yksi rakennusosan tyypin osa, joka on puuta. Toisaalta teräsbetoninen palkki koostuu betonista, raudoitusteräksistä sekä metallisista valutarvikkeista jolloin palkkityypillä on vähintään kolme osakomponenttia.

KäsiteLuonnos

Rakennusosan tyyppi määrittää rakennusosat. Tyypissä määritellään esimerkiksi mitä materiaalikerroksia tyypin mukaisessa seinässä on tai mikä on tietyn tyyppisen puupalkin palonkestoaika.
Rakennusosan tyyppi perii fyysisen rakennuskohteen komponentin tyypin attribuutit (esim. Tyypin tunniste).

KäsiteLuonnos

Fyysisen rakennuskohteen tuoteosat ovat pääosin tuotteita, jotka hankitaan valmiina kokonaisuuksina ja asennetaan työmaalla. Ryhmään kuuluu myös tuoteosia, joita on mahdollista rakentaa paikan päällä, mutta jotka pääsääntöisesti hankitaan valmiina tuoteosina.

Kullakin fyysisen rakennuskohteen tuoteosalla (esim. ovi, ikkuna, venttiili, sähkörasia jne.) on oma tietokomponenttinsa, joka perustuu Fyysisen rakennuskohteen tuoteosa -tietokomponenttiin ns. tietokomponentin generalisaatio). Yksilölliselle tietokomponentille voidaan asettaa komponenttikohtaisia vaatimuksia tai tarkastussääntöjä.

Tuoteosa perii sekä rakennuskohteen komponentin ominaisuudet (esim. komponentin laskettu hiilijalanjälki) että tuoteosan määrittävän tuoteosan.

KäsiteLuonnos

Tuoteosan tyyppi määrittää tuoteosat. Tuoteosan tyyppi perii fyysisen rakennuskohteen komponentin tyypin attribuutit (esim. tyypin tunniste).

KäsiteLuonnos

Ikkuna on rakennusosa, jota käytetään pääasiassa luonnonvalon ja raikkaan ilman tarjoamiseen. Ikkuna voi olla pystysuuntainen tai vaakasuuntainen, kuten kattoikkuna tai valokupoli. Ikkuna koostuu karmista, puitteista ja yhdestä tai useammasta lasipaneelista.

KäsiteLuonnos

Ikkunan tyyppi määrittelee yhteiset ominaisuudet joukolle samankaltaisia ikkunoita. Yhteiset ominaisuudet voivat liittyä esim. palonkestoon, ääneneristävyyteen tai materiaaliin. Kullakin tyypin mukaisella ikkunalla voi olla myös yksilöllisiä ominaisuuksia kuten niiden koko.

KäsiteLuonnos

Kaide on rakennuksen tai rakennelman osa jota käytetään rajaaman ihmisten tai ajoneuvojen liikkumista seinien sijasta tai niitä täydentäen. Kaiteet on suunniteltu fyysiseksi tueksi tai estämään loukkaantuminen tai vahingoittuminen joko putoamisen tai törmäyksen seurauksena. Kaiteet käsittävät myös käsijohteet, jotka tukeutuvat muihin rakenteisiin.

KäsiteLuonnos

Kaiteen tyyppi määrittelee yhteiset ominaisuudet joukolle samankaltaisia kaiteita tai käsijohteita. Yhteiset ominaisuudet voivat liittyä esim. materiaaliin. Kullakin tyypin mukaisella kaiteella voi olla myös yksilöllisiä ominaisuuksia kuten niiden pituus.

KäsiteLuonnos

Kalusteilla tarkoitetaan kokonaisia sisustuselementtejä kuten tasoja, pöytiä, tuoleja tai kaappeja, jotka voivat olla pysyvästi tai ei pysyvästi kiinnitettyinä rakennuksen rakenteisiin.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Katto on rakennuksen ylin osa, joka suojaa rakennusta sään vaikutuksilta.

KäsiteLuonnos

Ovenkarmin alaosassa oleva vaakasuora osa, jonka yläpinta on säänkestävä.

KäsiteEhdotus

Laajarunkoisella rakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jossa kantavan rungon jänneväli on pitkä (esim. varastohallit, kauppakeskukset, liikuntatilat).

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Laatta on rakennuksen osa, joka yleensä rajaa kerroksen ja/tai tilan vaakasuoraan. Laatta voi muodostaa lattian ja/tai ylemmän rakenteen missä tahansa rakennuksen tilassa.

KäsiteLuonnos

Laite on sähköinen tai mekaaninen varuste, joka tukee käyttäjän toimintaa rakennuksessa tai rakennelmassa. Laitteita ovat esimerkiksi kodinkoneet, laboratoriolaitteet ja sairaalalaitteet.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Luiska on kulkuväylä, joka muodostaa pystysuuntaisen, ihmisten kulkua palvelevan yhteyden kahden eri korkeuksilla olevan tason välillä. Siihen voi sisältyä välitasanne. Luiska ei yleensä sisällä portaita.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

LVI-osat käsittävät käsittävät kaikki ne rakennuksen talotekniikan komponentit, joita tarvitaan lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin sekä vedenjakeluun ja viemäröintiin.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteEhdotus

Rakennuksen lämmitetty pinta-ala mm. energiatodistusta ja hiilijalanjäljen vertailuarvoa varten.

KäsiteEhdotus

Rakennusosan määrän lukuarvo

KäsiteLuonnos

Rakennushankkeessa termi viittaa rakennus- tai tuoteosaan, joka on jo paikalla ja jota ei pureta.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Ovi on rakennusosa, jota käytetään pääasiassa ihmisten ja tavaroiden valvottuun kulkuun. Siihen kuuluvat saranoidut, kääntyvät, liukuvat, pyörivät ja taittuvat rakenteet. Ovi koostuu karmista ja yhdestä tai useammasta paneelista.

KäsiteLuonnos

Paalu on hoikka puu-, betoni- tai teräsrakenteinen komponentti, joka on lyöty, ruiskutettu tai muulla tavoin upotettu maahan kuorman kantamista varten. Paalulle on ominaista myös syväperustus, jossa kuormat siirretään syvempiin maanalaisiin kerroksiin.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Palkki on vaakasuora tai lähes vaakasuora rakenneosa, joka kestää kuormitusta pääasiassa taivutusta vastaan. Sen ei tarvitse olla kantava.

KäsiteLuonnos

Perustusosa on osa perustusrakennetta, joka jakaa rakennuksen rakenteelliset kuormat päällysrakenteesta maahan. Esimerkkejä perustuksen osista ovat paalut, kaisongit, perustukset, pilarit, sivutuet ja ankkurit.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Pilari on pystysuora rakenneosa, joka on usein linjassa rakenteellisen ruudukon leikkauspisteen kanssa. Se edustaa pystysuoraa tai lähes pystysuoraa rakenneosaa, joka siirtää puristamalla yläpuolella olevan rakenteen painon muille alapuolella oleville rakenneosille. Sen ei tarvitse olla kantava.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Pintakäsittely on tilan pintojen ja leikkauspintojen lopullinen peittäminen ja käsittely.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Porras on käytävä, jonka avulla (rakennuksen tai rakennelman) käyttäjät voivat kävellä (astua) pystysuoraan yhdestä lattiatasosta toiseen, eri korkeudella olevaan lattiatasoon. Siihen voi sisältyä lepotasanne välitasona. Porras voi sijaita myös ulkotilassa, jolloin sitä käytetään liikkumiseen kahden tai useamman eri tasossa olevan pinnan välillä. Porras koostuu askelmista, joiden korkeus ja pituus on sovitettu ihmisen kävelyn mukaisesti.

KäsiteLuonnos

Tyyppi kuvaa ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille kyseisen rakennusosa- tai tuotteen esiintymille.

KäsiteLuonnos

Rakennus- tai tuoteosa, joka on tarkoitus purkaa.

KäsiteEhdotus

Erillinen, kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu kokonaisuuden osa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa. Kun rakennuksessa ei ole seiniä tai kattoa, sitä yleensä kutsutaan rakennelmaksi.

KäsiteLuonnos

Rakennusautomaatio-osa on osa automaatiojärjestelmää, jolla ohjataan keskitetysti rakennuksen talotekniikan järjestelmiä. Rakennusautomaation tavoitteita ovat asukkaiden mukavuuden parantaminen, rakennusjärjestelmien tehokas toiminta, energiankulutuksen vähentäminen, käyttö- ja ylläpitokustannusten pienentäminen, turvallisuuden lisääminen, suorituskyvyn dokumentointi, etäkäyttö/valvonta/käyttö sekä laitteiden ja niihin liittyvien apujärjestelmien elinkaaren parantaminen.