Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

hallinnollinen alue

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-4003

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • viranomaisen normaaliin työskentelyyn tarkoitettu alue tai tila, jonka osalta aluetta tai tilaa hallitseva toimija varmistaa, että siihen on itsenäinen pääsy ainoastaan viranomaisen ennalta valtuuttamilla henkilöillä
  • områden eller lokaler som är avsedda för myndighetens normala arbete och till vilka endast personer som myndigheten i förväg auktoriserat har självständigt tillträde, vilket den aktör som har ansvar för lokalerna säkerställer

Huomautus

  • Hallinnollinen alue tai tila voi olla esimerkiksi toimistotila, useista eri toimistotiloista muodostuva kokonaisuus, palvelintila, konesali tai jonkin yrityksen tai muun yhteisön tila.
    Turvallisuusluokitusasetuksessa hallinnollinen alue on turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen suojaamiseksi määritelty alue, jolla on selkeästi määritetyt näkyvät rajat ja joihin vain valtionhallinnon viranomaisen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy ilman saattajaa.
  • Ett administrativt område eller en administrativ lokal kan till exempel vara en kontorslokal, flera olika kontorslokaler som bildar en helhet, ett serverutrymme, en datahall eller en lokal där ett företag eller en annan sammanslutning har verksamhet. I säkerhetsklassificeringsförordningen avses med administrativa områden sådana områden som har tydligt bestämda synliga gränser och till vilka endast personer som har auktoriserats av en statsförvaltningsmyndighet har tillträde utan följeslagare.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi