Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

pilvipalvelu

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-3001

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • verkon yli saavutettava tietojenkäsittelykapasiteetti tai -palvelu, jonka tuottamisessa hyödynnetään jaettujen, skaalautuvien ja joustavien resurssien mallia, joka on automatisoitu osin itsepalveluperiaatteella tuotettavaksi (PiTuKri)Avaa uuden ikkunan sivulle (PiTuKri)
  • databehandlingskapacitet eller -tjänster som är tillgängliga via webben, som produceras enligt en modell med gemensamma, skalbara och flexibla resurser och som är automatiserade till att delvis fungera via självbetjäning (PiTuKri)Avaa uuden ikkunan sivulle (PiTuKri)
  • data processing capacity or service that is accessible over network, and which is provided applying a model of shared, scalable and flexible resources and automated to be partially provided on a self-service basis (PiTuKri)Avaa uuden ikkunan sivulle (PiTuKri)

Huomautus

  • PilviteknologiallaAvaa uuden ikkunan sivulle Pilviteknologialla tarkoitetaan usein samaa kuin yllä viitatuilla pilvipalvelujen määrityksillä. Usein pilvipalvelulla tarkoitetaan ainoastaan kansainvälisten toimittajien pilviteknologiaa hyödyntäen tarjoamia palveluita. NIS1-direktiivin mukaisesti pilvipalveluilla tarkoitetaan ”digitaalista palvelua, joka mahdollistaa pääsyn skaalautuvaan ja mukautuvaan joukkoon jaettavissa olevia tietoteknisiä resursseja.
  • Med molnteknikAvaa uuden ikkunan sivulle molnteknik avses ofta detsamma som de specifikationer av molntjänster som det hänvisas till ovan. Med molntjänster avses ofta endast tjänster som levereras av internationella aktörer som utnyttjar molnteknik. I enlighet med NIS1-direktivet molntjänst är ”en digital tjänst som möjliggör tillgång till en skalbar och elastisk pool av delbara dataresurser”
  • Cloud technologyAvaa uuden ikkunan sivulle Cloud technology often refers to the same as the above references to definitions of cloud service. In many cases, cloud service only refers to services provided by international suppliers by leveraging cloud technology. According to NIS1-Directive cloud service means, “a digital service that allow access to a scalable and elastic pool of shareable computing resources”

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi