Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluva henkilötieto

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-2005

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • sellainen henkilötieto, josta ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettinen tai biometrinen tieto, terveyttä koskeva tieto tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskeva tieto
 • sådana uppgifter som redogör för personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförbund, hälsorelaterade uppgifter, sexuella läggning eller beteende, genetiska och biometriska uppgifter för identifiering av personen
 • include data indicating a person’s racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical conviction, trade union membership, health data, sexual orientation or
  behaviour, and genetic and biometric data for identifying a person

Huomautus

 • Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tietoja on suojeltava erityisen tarkasti, koska niiden käsittely voi aiheuttaa huomattavia riskejä henkilön perusoikeuksille ja -vapauksille.
 • Behandling av personuppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter är i princip förbjuden. Dessa uppgifter ska skyddas särskilt noggrant, eftersom behandling av dessa kan orsaka avsevärda risker vad gäller personens grundläggande fri- och rättigheter.
 • As a rule, the processing of data belonging to special categories of personal data is prohibited. Particular care must be taken to protect the data, as their processing may pose significant risks to a person’s fundamental rights and freedoms.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi