Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

arkistointi

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-3021

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • Arkistointi tapahtuu säilytysajan päättymisen jälkeen (tiedonhallintalaki 906/2019, 21 §) siirtämällä asiakirjat arkistoon. Arkistoinnilla tarkoitetaan myös arkistolain mukaista pysyvää säilyttämistä (8 § 3 momentti), jos se perustuu Kansallisarkiston päätökseen.
  • Arkivering sker efter att förvaringstiden har gått ut (informationshanteringslagen 906/2019, 21 §) genom att handlingar överförs till arkivet. Med arkivering avses även varaktig förvaring enligt arkivlagen (8 § 3 mom.) om den utgår från riksarkivets beslut.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi