Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

auditointi (2)

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-5001

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • järjestelmällinen, riippumaton dokumentoitu prosessi sen määrittämiseksi, onko toiminta ja siihen liittyvät tulokset suunniteltujen järjestelyiden mukaiset, onko nämä järjestelyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia tavoitteiden saavuttamisen kannalta
  • en systematisk, oberoende och dokumenterad process i syfte att fastställa huruvida en verksamhet och de resultat som anknyter till den är förenliga med de planerade arrangemangen, huruvida dessa arrangemang genomförts effektivt och huruvida de är lämpliga med tanke på uppnåendet av målen

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi