Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

palveluntoimittaja

Käsite · Tiedonhallintalautakunnan suositusten sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/ths/concept-3005

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • toimija, joka toimittaa pilvialustalle tuotetun palvelun
  • en aktör som levererar den tjänst som producerats på molnplattformen
  • an actor which provides a service provided for the cloud platform

Huomautus

  • Palvelu voi sisältää virtuaalipalvelimia, sovelluksia tai järjestelmiä, jotka on rakennettu pilvialustan kapasiteetin ja ratkaisujen päälle. Palveluntoimittajalla on usein hallintaoikeudet itse järjestelmään ja sovellukseen. Palveluntoimittajalla ja sovellustoimittajalla voi olla omat alihankkijat. Palveluntoimittaja voi toimia myös integraattorin Avaa uuden ikkunan sivulle integraattorin roolissa.
  • Tjänsten kan innehålla virtuella servrar, applikationer eller system som byggts ovanpå molnplattformens kapacitet och lösningar. Tjänsteleverantörern har ofta förvaltningsrättigheter till själva systemet och applikationen. Tjänsteleverantören och applikationsleverantören kan ha egna underleverantörer. Tjänsteleverantören kan också ha rollen som integratorAvaa uuden ikkunan sivulle integrator.
  • The service may comprise virtual servers, applications or systems built on top of the cloud platform’s capacity and solutions. Service providers often have administrator rights to the system itself and to the application. Service providers and application providers may have their own subcontractors. Service providers may also hold the role of integratorAvaa uuden ikkunan sivulle integrator.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Digi- ja väestötietovirasto
Luotu
Muokattu viimeksi