Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Patentti- ja rekisterihallituksen sanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

tiettyä aatteellista tarkoitusta varten perustettu yhdistysAvaa uuden ikkunan sivulle yhdistys

KäsiteVoimassa oleva

yhtiön yhteisösäännöissä annettu määritys, joka säätelee sitä, missä asemassa olevat henkilötAvaa uuden ikkunan sivulle henkilöt voivat edustaa yhtiötäAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiötä joko yksin tai yhdessä

KäsiteVoimassa oleva

vireille tulleen asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian päättämistapa, johon ei liity varsinaista asian ratkaisua

KäsiteVoimassa oleva

kuvitteellinen keskivertoasiantuntija, joka hallitsee tunnetun tekniikan ja jolla on käytettävissään tavanomaiset välineet ja kyvyt alan rutiininomaiseen työhön

KäsiteVoimassa oleva

osakkeiden tai osuuksien merkintähinnan maksaminen muulla kuin rahalla

KäsiteVoimassa oleva

käsiteltäväksi annettu tai otettu tehtävä, josta on saatava aikaan ratkaisu

KäsiteVoimassa oleva

tunnus, jolla asiakas on rekisteröity

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle henkilö, jonka toinen on valtuuttanut toimimaan puolestaan

KäsiteVoimassa oleva

osakeyhtiöAvaa uuden ikkunan sivulle osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrättynä tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajille hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja jonka osakkeet tuottavat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa osakeyhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä

KäsiteVoimassa oleva

yhtiöAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiö, jossa omistus jakautuu yhtiöosuuksiin ja kaikki yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista

KäsiteVoimassa oleva

menettely, jossa yhtiönAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiön toiminta siirtyy kokonaan tai osittain uusille tai jo olemassa oleville yhtiöille tai perustettavaan uuteen yhtiöön

KäsiteVoimassa oleva

edustamiseen oikeutettuAvaa uuden ikkunan sivulle edustamiseen oikeutettu, joka on saanut edustamisoikeutensa yhteisösäännöissä tai säätiön säännöissä määritellyn aseman perusteella

KäsiteVoimassa oleva

edustamiseen oikeutettuAvaa uuden ikkunan sivulle edustamiseen oikeutettu, jolle yhteisön tai säätiön hallitus on antanut edustamisoikeuden yhteisösääntöjen tai säätiön sääntöjen perusteella

KäsiteVoimassa oleva

yrittäjäriskin sisältävä jatkuva tai jatkuvaksi tarkoitettu liike- tai ammattitoiminta, jonka tavoitteena on taloudellisen hyödyn hankkiminen

KäsiteVoimassa oleva

vaatimusAvaa uuden ikkunan sivulle vaatimus, joka viittaa toiseen vaatimukseen, sisältää sen määritteet ja lisäksi määrittää jonkin keksinnön toteutusmuodon

KäsiteVoimassa oleva

tarkastusAvaa uuden ikkunan sivulle tarkastus, joka tehdään tapauskohtaisesti erityisestä syystä

KäsiteVoimassa oleva

yhteisölakiin perustuva viranomaisen määräämä tarkastusAvaa uuden ikkunan sivulle tarkastus, jonka kohteena voi lain mukaan olla yhteisönAvaa uuden ikkunan sivulle yhteisön hallinto tai kirjanpito tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta tai tietyt toimenpiteet tai seikat

KäsiteVoimassa oleva

tavaramerkinAvaa uuden ikkunan sivulle tavaramerkin ominaisuus, joka ilmentää sitä, että tavaramerkki erottaa tavaramerkin haltijanAvaa uuden ikkunan sivulle haltijan tuotteet tai palvelut muiden vastaavista tuotteista tai palveluista

KäsiteVoimassa oleva

pyyntö ottaa etuoikeusAvaa uuden ikkunan sivulle etuoikeus huomioon aikaisemman hakemuksenAvaa uuden ikkunan sivulle hakemuksen päivämäärästä lähtien

KäsiteVoimassa oleva

viranomaisen antama todistus hakemuksenAvaa uuden ikkunan sivulle hakemuksen sisällöstä, jonka perusteella myöhemmin pyydetään etuoikeuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuoikeutta

KäsiteVoimassa oleva

hakemuksenAvaa uuden ikkunan sivulle hakemuksen tekemisestä alkava 12 kuukauden määräaika, jonka kuluessa myöhempi samaa keksintöä koskeva patenttiAvaa uuden ikkunan sivulle patentti. tai hyödyllisyysmallihakemusAvaa uuden ikkunan sivulle hyödyllisyysmallihakemus tulee jättää, jotta etuoikeuttaAvaa uuden ikkunan sivulle etuoikeutta voidaan pyytää

KäsiteVoimassa oleva

Euroopan unionin jäsenmaissa voimassa oleva Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston myöntämä tavaramerkkiAvaa uuden ikkunan sivulle tavaramerkki

KäsiteVoimassa oleva

Euroopan patenttisopimuksen mukaan myönnetty patenttiAvaa uuden ikkunan sivulle patentti

KäsiteVoimassa oleva

tilinpäätösAvaa uuden ikkunan sivulle tilinpäätös, joka tehdään Suomen lain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan

KäsiteVoimassa oleva

menettely, jossa yhdestä tai useammasta yhtiöstäAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiöstä tulee osa olemassa olevaa yhtiötä tai perustettavaa uutta yhtiötä

KäsiteVoimassa oleva

päivä, jolloin hakemusAvaa uuden ikkunan sivulle hakemus tulee vireille

KäsiteVoimassa oleva

asiakirja tai asiakirjojen muodostama kokonaisuus, jolla pyydetään tai vaaditaan etuutta, oikeutta tai toimenpidettä

KäsiteVoimassa oleva

yhteisölakiin perustuva tilintarkastajanAvaa uuden ikkunan sivulle tilintarkastajan suorittama tarkastusAvaa uuden ikkunan sivulle tarkastus, jonka tarkoituksena on havainnoida seikkoja, joiden avulla tilintarkastaja voi tarvittaessa raportissaan ottaa kantaa vastuuhenkilöiden toiminnan lainmukaisuuteen tai vahingonkorvausvelvollisuuteen sekä seikkoja, jotka perustuvat erityislainsäädäntöön

KäsiteVoimassa oleva

hallitukseen valittu luottamushenkilö

KäsiteVoimassa oleva

hallituksen toimintaa johtamaan valittu luottamushenkilö