Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuus verotuksen alalla (DAC7)

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

myyjä, joka tarjoaa olennaista toimea raportointikauden aikana tai jolle maksetaan tai hyvitetään vastike olennaiseen toimeen liittyen raportointikauden aikana

KäsiteLuonnos

ohjelmisto tai sovellus, jonka avulla voidaan suorittaa olennaisia toimia

KäsiteLuonnos

yksikkö, joka tekee myyjien kanssa sopimuksia alustan antamisesta kokonaan tai osittain kyseisten myyjien saataville

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

luonnollisen henkilön pääasiallisen asuinpaikan osoite tai yksikön virallinen osoite

KäsiteLuonnos

alustaoperaattori, jonka kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa

KäsiteLuonnos

pankkitilinumero tai muu vastaava maksupalvelutilin yksilöllinen tunnistenumero tai alustaoperaattorin saatavilla oleva viitenumero, jolle vastike maksetaan tai hyvitetään

KäsiteLuonnos

palvelu, jonka yhteydessä yksi tai useampi henkilö tekee itsenäisesti tai yksikön puolesta työtä, josta maksetaan ajan tai tehtävän perusteella ja jota tehdään käyttäjän pyynnöstä joko verkossa tai fyysisesti verkon ulkopuolella sen jälkeen, kun alusta on tehnyt sen mahdolliseksi

KäsiteLuonnos

Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori, jonka mahdollistamat olennaiset toimet ovat hyväksyttyjä olennaisia toimia sekä jonka verotuksellinen kotipaikka on hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella tai se on perustettu hyväksytyn Euroopan unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai sen johto sijaitsee hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella

KäsiteLuonnos

Euroopan unionin ulkopuolinen valtio tai muu lainkäyttöalue, jolla on voimassa oleva
pätevä ehdot täyttävä toimivaltaisten viranomaisten sopimus kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja joka on julkaisemassaan luettelossa yksilöinyt kaikki jäsenvaltiot raportoitaviksi lainkäyttöalueiksi

KäsiteLuonnos

olennainen toimi, joka kuuluu automaattisen tietojenvaihdon piiriin pätevän ehdot täyttävän toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaisesti

KäsiteLuonnos

Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori, joka on rekisteröitynyt raportoivaksi alustaoperaattoriksi johonkin EU-jäsenvaltioon

KäsiteLuonnos

samassa katuosoitteessa sijaitsevat asuin- tai liikehuoneistot, pysäköintipaikat tai kiinteä omaisuus, joilla on sama omistaja ja joita sama myyjä tarjoaa alustalla vuokrattavaksi

KäsiteLuonnos

yksikkö, joka joko kontrolloi toista yksikköä tai joka on toisen yksikön kontrollin alainen tai joka on toisen yksikön kanssa yhteisen kontrollin alainen

KäsiteLuonnos

olennaisen toimen suorittava, alustalle rekisteröity alustan käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö tai yksikkö

KäsiteLuonnos

laissa lueteltu toimi, joka suoritetaan vastiketta vastaan ja jota myyjä ei suorita alustaoperaattorin työntekijänä tai alustaoperaattorin lähiyksikön työntekijänä

KäsiteLuonnos

alustaoperaattori, joka vahvistaa ennakolta ja vuosittain Verohallinnolle, että kyseisen alustan koko liiketoimintamalli on sellainen, ettei sillä ole raportoitavia myyjiä

KäsiteLuonnos

myyjä, joka täyttää tietyt laissa määritellyt ehdot

KäsiteLuonnos

Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan unionin ulkopuolisen valtion tai lainkäyttöalueen välinen sopimus, joka edellyttää vaihtamaan automaattisesti DAC7-direktiivissä tarkoitettuja tietoja vastaavia tietoja

KäsiteLuonnos

kalenterivuosi

KäsiteLuonnos

aktiivinen myyjä, jonka asuinvaltio on Euroopan unionin jäsenvaltio tai joka on antanut Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevaa asuin- tai liikehuoneistoa, pysäköintipaikkaa taikka kiinteää omaisuutta vuokralle

KäsiteLuonnos

alustaoperaattori joka ei ole poikkeuksen alainen alustaoperaattori ja joka täyttää jonkin laissa luetelluista ehdoista

KäsiteLuonnos

raportoiva alustaoperaattori joka täyttää laissa luetellut ehdot Suomessa tai Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori, joka on rekisteröitynyt raportoivaksi alustaoperaattoriksi Suomeen

KäsiteLuonnos

aineellinen omaisuus

KäsiteLuonnos

korvaus, josta on vähennetty raportoivan alustaoperaattorin pidättämät tai perimät maksut, palkkiot tai verot, joka maksetaan tai hyvitetään myyjälle olennaiseen toimeen liittyen ja jonka määrän alustaoperaattori tietää tai saa kohtuullisin keinoin tietoonsa

KäsiteLuonnos

oikeushenkilö tai oikeudellinen järjestely