Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Ammatillisen koulutuksen käsitteitä

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

osaaminenAvaa uuden ikkunan sivulle osaaminen, joka mahdollistaa toimimisen tietyllä työelämän alalla ja sen käytännön työtehtävissä

KäsiteVoimassa oleva

ammatillisen osaamisenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen osaamisen osa, joka liittyy tiettyihin työelämän taito- ja tehtäväalueisiin

KäsiteVoimassa oleva

ohjaus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle ohjaus (1), jonka tarkoituksena on auttaa joko ammatilliseen koulutukseen hakeutujaa tai sellaista ammatilliseen koulutukseen otettua opiskelijaa, joka haluaa vaihtaa tutkintoa tai koulutusta tai joka aikoo ilman hyväksyttävää syytä keskeyttää aloittamansa koulutuksen

KäsiteVoimassa oleva

osaaminenAvaa uuden ikkunan sivulle osaaminen, joka perustuu sellaiseen kokemukseen tai koulutukseen, jota ammatillisen koulutuksen opiskelija on hankkinut muussa yhteydessä kuin suoritettavana olevassa koulutuksessa ennen osaamisen tunnistamista tai tunnustamista

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

monialaiseen vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on oppijan kokonaistilanne huomioiden auttaa häntä asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä

KäsiteVoimassa oleva

vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on ohjata ja edistää oppimista

KäsiteVoimassa oleva

ohjaus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle ohjaus (1), jonka tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijaa opintojen aikaisissa valinnoissa ja opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämisessä sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisessä ja työuralla etenemisessä

KäsiteVoimassa oleva

opintoihin liittyvä tukiAvaa uuden ikkunan sivulle tuki, jota ammatillisen koulutuksen opiskelija saa opetuksen toteutuksessa

KäsiteVoimassa oleva

kokonaisuus, joka muodostuu yksilöllä olevista tiedoista ja taidoista sekä valmiuksista käyttää niitä tiettyyn tarkoitukseen

KäsiteVoimassa oleva

ammatillisen koulutuksen opiskelijan toiminta, jossa opiskelija pyrkii saavuttamaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaista osaamistaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamista

KäsiteVoimassa oleva

vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on auttaa ammatillisen koulutuksen opiskelijaa osaamisen hankkimisessaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamisen hankkimisessa

KäsiteVoimassa oleva

oppijan tarve saavuttaa ammatillisella koulutuksella tai muulla osaamisen hankkimisellaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamisen hankkimisella sellaista osaamistaAvaa uuden ikkunan sivulle osaamista, jota hänellä ei vielä ole

KäsiteVoimassa oleva

koulutuksen järjestäjän yhdessä ammatillisen koulutuksen opiskelijan kanssa tekemä seuranta, jossa havainnoidaan sitä, miten opiskelijan osaaminenAvaa uuden ikkunan sivulle osaaminen kehittyy suhteessa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin

KäsiteVoimassa oleva

vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen opiskelijan oppimista ja opiskelua tai hyvinvointia hänelle yksilöllisesti suunnitelluilla järjestelyillä

KäsiteVoimassa oleva

ohjaus (1)Avaa uuden ikkunan sivulle ohjaus (1), jonka tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen opiskelijan työelämään ja jatkuvaan oppimiseen liittyviä taitoja ja tavoitteita sekä ohjata opiskelijaa tekemään tavoitteisiinsa liittyviä valintoja ja suunnitelmia

KäsiteVoimassa oleva

ammatillisen osaamisenAvaa uuden ikkunan sivulle ammatillisen osaamisen osa, joka liittyy yleissivistykseen sekä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittaviin yleisiin tietoihin ja taitoihin