Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Tullialan sanastoa

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

toiminta, jossa Tulli päättää asiakkaan tekemän tulli-ilmoituksen ja mahdollisen tavarantarkastuksen perusteella, millä ehdoin tavara voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemaan menettelyyn

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka asioi palvelunantajan kanssa

KäsiteVoimassa oleva

Tullin asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, joka on muodostettu asiakasyhteistyötä, tiedotusta ja yhteydenpitoa varten

KäsiteVoimassa oleva

samankaltaisia palveluja käyttävistä asiakkaista koostuva ryhmä

KäsiteVoimassa oleva

asiakkaan yksilöivä tunniste

KäsiteVoimassa oleva

yhteistyö, jota palvelunantaja tekee asiakkaiden ja asiakkaiden eturyhmien kanssa

KäsiteVoimassa oleva

Tullin asiakkaista ja asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, jonka kanssa Tulli tekee monipuolista asiakasyhteistyötä

KäsiteVoimassa oleva

asiakkaan ja palvelunantajan välinen vuorovaikutussuhde

KäsiteVoimassa oleva

asiakkaan ja palvelunantajan välinen kanssakäyminen asian hoitamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

tapa tai väline, jolla asiointipalvelu tarjotaan

KäsiteVoimassa oleva

asiointiin käytettävä palvelu

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, jolla on käytössään yksi tai useampi tullitoiminnan kannalta keskeinen lupa

KäsiteVoimassa oleva

tulliviranomaisen myöntämä tunniste, jota toimija käyttää asioidessaan EU-jäsenmaiden tulliviranomaisten kanssa

KäsiteVoimassa oleva

tullimenettely, jossa tavarat ovat rajatun ajan tullivalvonnassa, jolloin ne on vapautettu maahantuontiveroista osittain tai kokonaan

KäsiteVoimassa oleva

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista sekä joistakin EU:n ulkopuolisista alueista

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueella

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueen ulkopuolella

KäsiteVoimassa oleva

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n tullialueesta ja tietyistä EU:n ulkopuolista valtioista

KäsiteVoimassa oleva

EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista muodostuva veroalue, jolla sovelletaan EU:n yhtenäistettyä verotusta

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueella

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueen ulkopuolella

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka on ihminen

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, joka on henkilö

KäsiteVoimassa oleva

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta, varastoinnista tai tulliasioinnista

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka antaa tai jonka puolesta ilmoitus annetaan toimintaa valvovalle viranomaiselle

KäsiteVoimassa oleva

menettely, jossa muita kuin unionitavaroita viedään EU:n tullialueen ulkopuolelle

KäsiteVoimassa oleva

tulli-ilmoittaminen, jossa annetaan ensin yksinkertaistettu ja myöhemmin täydentävä tulli-ilmoitus

KäsiteVoimassa oleva

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, jolla ei ole maksunlykkäyslupaa

KäsiteVoimassa oleva

tullaus, jossa maksu suoritetaan tulliselvityksen yhteydessä

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, jolla on maksunlykkäyslupa

KäsiteVoimassa oleva

tullimenettely, jonka jälkeen tuodut tavarat saavat liikkua vapaasti EU:n tullialueen sisällä ilman tullimuodollisuuksia

KäsiteVoimassa oleva

tulliselvitykseen perustuva päätös, jonka perusteella tavara asetetaan tullimenettelyyn

KäsiteVoimassa oleva

valtuus tiettyyn toimintaan

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka on saanut luvan harjoittaa tiettyä toimintaa

KäsiteVoimassa oleva

tuotavista tavaroista maksettava tullimaksu, arvonlisävero tai valmistevero

KäsiteVoimassa oleva

lupa, jonka perusteella yritysasiakas voi saada tavaran haltuunsa ennen tullilaskun maksamista

KäsiteVoimassa oleva

tulliselvitystapahtuman toimija, jolle tullimenettelyä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat

KäsiteVoimassa oleva

tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueen ulkopuolella tai joka on viety ja tulliselvitetty EU:n tullialueen ulkopuolelle

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja

KäsiteVoimassa oleva

erityismenettely, jossa tavaroita kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin passitusalueella

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, jolla ei ole tullitoiminnan kannalta keskeisiä lupia

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, joka ylittää valtion, tullialueen tai veroalueen rajan

KäsiteVoimassa oleva

asiakas, jonka tiedot on tallennettu tulli- ja veroasiointia varten

KäsiteVoimassa oleva

alkuperätuotteiden viejä, joka on rekisteröity EU:n REX-tietojärjestelmään

KäsiteVoimassa oleva

tietojärjestelmien väliseen sanomien vaihtoon perustuva asiointipalvelu

KäsiteVoimassa oleva

toimija, joka tekee ilmoituksen sanoma-asiointipalvelun kautta

KäsiteVoimassa oleva

asiakkaan rooli sanomailmoittamisessa

KäsiteVoimassa oleva

vuorovaikutussuhteessa olevien toimijoiden muodostama ryhmä

KäsiteVoimassa oleva

oman organisaationsa palvelua käyttävä asiakas