Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Oppimisanalytiikan sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

oppimateriaali, joka pyrkii mukautumaan oppijan taitotasoon ja tarpeisiin ja jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata oppijaa oppimisessa yksilöllisesti

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa dataa käsitellään ja analysoidaan matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä käyttäen, ja jonka tavoitteena on löytää ja havainnollistaa datan joukosta tietystä näkökulmasta kiinnostavia tai merkityksellisiä kaavoja tai malleja

KäsiteLuonnos

toiminta, jossa tehdään automaattisen henkilötietojen käsittelyn perusteella, ilman luonnollisen henkilön merkityksellistä osallistumista, sellainen päätös, jolla on vaikutusta kohdehenkilön oikeuksiin tai joka muuten vaikuttaa kohdehenkilöön merkittävästi

KäsiteLuonnos

oppimisanalytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisanalytiikka, jossa luodaan ja käytetään ennustemalleja tulevan oppimisen ja koulutuksen kehityksen ennakointiin

KäsiteLuonnos

oppimisanalytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisanalytiikka, jonka tarkoituksena on tukea koulutusorganisaatiota, koulutustoimijaa tai varhaiskasvatustoimijaa päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä ja raportoinnissa

KäsiteLuonnos

oppimisanalytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisanalytiikka, joka sisältää profilointia tai henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia, tai käsittelee erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja

KäsiteLuonnos

oppimisanalytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisanalytiikka, joka kuvaa erilaisia oppimiseen, koulutukseen ja kasvatukseen liittyviä signaaleja ja ilmiöitä niistä kerätyn datan avulla

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

analytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle analytiikka, joka kohdistuu oppimisdataanAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisdataan ja muuhun oppimiseen liittyvään dataan ja jonka tarkoituksena on ymmärtää, tukea, arvioida, kehittää ja edistää oppimista, oppimisympäristöjä sekä koulutusorganisaatioiden, koulutustoimijoiden ja varhaiskasvatustoimijoiden toimintaa

KäsiteLuonnos

oppimiseen liittyvästä toiminnasta oppimisympäristöön tai hallinnon järjestelmään syntyvä ja niihin tallennettu data

KäsiteLuonnos

oppimisanalytiikkaAvaa uuden ikkunan sivulle oppimisanalytiikka, joka tuottaa oppijakohtaisia kuvauksia ennakoivan oppimisanalytiikanAvaa uuden ikkunan sivulle ennakoivan oppimisanalytiikan avulla käyttäen henkilön tietoja ominaisuuksien arviointiin ja luokitteluun