Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

päätös yhteyksien avaamisesta

Käsite · Positiivisen luottotietorekisterin käsitteitä · Luonnos
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/luottorekisteri/concept-5004

Termit

  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos
  • Suositettava termi, Luonnos

Määritelmä

  • asiakirja, jolla Tulorekisteriyksikkö antaa päätöksen toimijan ilmoittautumisen hyväksymisestä ja rajapinnan yhteyden avaamisesta
  • dokument med vilket Inkomstregisterenheten meddelar ett beslut om aktörens anmälan och en förbindelse via gränssnittet
  • a document by which the Incomes Register Unit issues a decision to accept or reject the operator's sign-up and the establishing of an API connection

Huomautus

  • Päätös yhteyksien avaamisesta on hallintopäätös, johon voi hakea muutosta. Jotta Tulorekisteriyksikkö voi tehdä päätöksen, sen on varmistuttava, että ilmoittautunut toimija on laissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen.
  • Beslutet om öppnande av förbindelser är ett förvaltningsbeslut som får överklagas. För att Inkomstregisterenheten ska kunna fatta beslutet måste enheten kontrollera att aktören som har anmält sig är en sådan anmälningsskyldig som avses i lagen.
  • The decision on allowing API access is an administrative decision and it can be appealed. Before the decision, the Incomes Register Unit must ensure that the operator has a reporting obligation as provided by law.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Verohallinto
Luotu
Muokattu viimeksi